Contributions to books, anthologies or composite works 2005

53. Henning Spang-Hanssen 20.1.1920 - 23.10.2002. / Gregersen, Frans. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: oversigt over selskabets virksomhed 2003-2004. København : C.A.Reitzel, 2005. s. 297-315

54. Social stratification in the present-day Nordic Languages III: Danish. / Pedersen, Inge Lise. I: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. 2. udg. Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2005. s. 1780-1787 (Open PR)

55. Sociolinguistic structures chronologically I: Danish. / Pedersen, Inge Lise. I: An International Handbook of the History of North Germanic Languages. 2. udg. Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2005. s. 1887-1896 (Open PR)

56. The development of Nordic languages from mid-16th century to the end of the 18th century: Sociolinguistic aspects. 2. Danish and Norwegian. / Pedersen, Inge Lise. I: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. 2. udg. Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2005. s. 1337-1341 (Open PR)

57. Processes of standardisation in Scandinavia. / Pedersen, Inge Lise. I: Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 171-195 (Open PR)

58. Den nationale fortrængning. Flersprogetheden i danske købstæder fra 1500 til 1800 i et sprogsociologisk perspektiv. / Pedersen, Inge Lise. I: Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Oslo : Novus Forlag, 2005. s. 254-267

59. Er det svenskerne der har bragt uorden i diftongeringen i Sønderjylland og på Vestfyn? / Pedersen, Inge Lise. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala : Swedish Science Press, 2005. s. 27-36

60. Hvorfor er det så svært for danskerne at forstå dansk. / Jørgensen, Jens Normann. I: Ordenes slotte : om sprog og litteratur i Norden : hyldest til Vigdis Finnbogadóttir, Islands præsident 1980-1996. red. / Auður Hauksdóttir; Jørn Lund; Erik Skyum-Nielsen. Reykjavík : Stofnun Vigdïsar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, 2005. s. 148-156

61. Linguistic Minority Students as Languagers : Languaging in Grade 4 of the Køge Project. / Jørgensen, Jens Normann. I: Migration und sprachliche Bildung. red. / Ingrid Gogolin. Münster : Waxmann Verlag, 2005. s. 139-150

62. Sociolingvistikken og Native Speaker i Skandinavien. / Jørgensen, Jens Normann. I: High fidelity eller rein jalla? : purisme som problem i kultur, språk og estetikk. red. / Petter Dyndahl; Lars Anders Kulbrandstad. [Vallset] : Oplandske Bokforlag, 2005. s. 33-52

63. Subjective factors in dialect convergence and divergence. / Kristiansen, Tore; Jørgensen, Jens Normann. I: Dialect Change. Convergence and Divergence in European Languages. red. / Peter Auer; Frans Hinskens; Paul Kerswill. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 287-302 (Open PR)

64. Fald og fortrydelse - en nordmands beretning om danskhed i sproget. / Kristiansen, Tore. I: Hvad ER så danskhed?. red. / Torben Fledelius Knap; Morten Nielsen; Jacob Pinstrup. Højbjerg : Forlaget Hovedland, 2005. s. 162-188

65. Holdninger til sproglig konvergens over Øresund. / Kristiansen, Tore. I: High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. red. / Petter Dyndahl; Lars Anders Kulbrandstad. Vallset : Oplandske Bokforlag, 2005. s. 53-65

66. Menigmands holdninger til hvordan ansatte i radio og fjernsyn skal tale. En sammenlignende undersøgelse af syv nordiske sprogsamfund. / Kristiansen, Tore. I: Språk i tid. Studier tilägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. red. / Bjørn Melander. Uppsala : Swedish Science Press, 2005. s. 189-201

67. Nabosprog i Øresundsregionen. Et studie af reaktioner på sproglig tilpasning. / Kristiansen, Tore. I: Teorien om alt - og andre artikler om sprog og filosofi. red. / Jens Kramer; Mette Kunøe; Ole Togeby. Århus : Wessel og Huitfeldt, 2005. s. 173-185

68. Samfundsideologier og sprogholdninger i globaliseringens tid. En rapport om hvordan "de solidariske" og "individualisterne" i Norden møder det engelske sprogs fremmarch. / Kristiansen, Tore. I: Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. red. / Gulbrand Alhang; Endre Mørek; Aud-Kirsti Pedersen. Oslo : Novus Forlag, 2005. s. 202-217

69. Denmark: Language situation. / Kristiansen, Tore. I: Encyclopedia of language & linguistics. Second Edition, vol 3. red. / Keith Brown. Oxford : Elsevier, 2005. s. 435-436

70. Fra leverpostej til frugtsalat : tanker om danskhed og sprog. / Gregersen, Frans. I: Hvad er så danskhed? : 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier. red. / Torben Fledelius Knap; Morten Nielsen; Jacob Pindstrup. [Højbjerg] : Forlaget Hovedland, 2005. s. 144-161

71. Humaniora. / Gregersen, Frans. I: Almen studieforberedelse : videnskabernes temaer og historie. red. / Mogens Hansen. [København] : Gyldendal, 2005. s. 87-115

72. Mellem sociolingvistisk determinisme og voluntarisme. / Gregersen, Frans. I: Mot rikare mål å trå : festskrift til Tove Bull. red. / Gulbrand Alhaug ; Endre Mørch; Aud-Kirsti Pedersen. Oslo : Novus Forlag, 2005. s. 229-240

73. Sprogets magt og videnskaben om den. / Gregersen, Frans. I: Det kritiske blik : nykritik, selvkritik, kunstkritik, kulturkritik, politisk kritik, kritik af den kritiske kritik, negativ kritik, den nødvendige kritik : en antologi. red. / Nils Bredsdorff; Niels Finn Christiansen. København : Tiderne Skifter, 2005. s. 164-183