Journal articles 2005

169. Nøgterne kvinder og følsomme mænd? En analyse af breve og dagbøger fra grundtvigske miljøer i slutningen af 1800-tallet. / Pedersen, Inge Lise. I: Danske Talesprog. 2005; nr. 6, København. s. 103-138 (Open PR)

170. Prosodiske træk i et- og tosprogede unges københavnsk. / Pharao, Nicolai; Hansen, Gert Foget. I: Danske Talesprog 6. 2005; nr. 6, s. 1-50

171. Plurilingual conversations among bilingual adolescents. / Jørgensen, Jens Normann. I: Journal of Pragmatics. 2005; vol. 37, nr. 3, Amsterdam. s. 391-402 (PR)

172. Bibliografi over sociolingvistisk litteratur udgivet i Danmark 2003. / Jørgensen, Jens Normann. I: Wirtschaft und Sprache / Economy and language / Economie et langue. red. / Ulrich Ammon; Klaus J. Mattheier; Peter H. Nelde. Tübingen : Max Niemeyer, 2005. s. 245-248 (Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik)

173. Engelsk i dansk sprog og sprogsamfund: rapport fra en landsdækkende meningsmåling. / Kristiansen, Tore. I: Danske Talesprog 6. 2005; s. 139-169 (Open PR)

174. Introducing subjectivities in language variation and change. / Kristiansen, Tore; Coupland, Nikolas; Garrett, Peter. I: Acta Linguistica Hafniensia. 2005; nr. 37, s. 9-35 (CO)

175. The power of tradition, a study of attitudes towards English in seven Nordic communities. / Kristiansen, Tore. I: Acta Linguistica Hafniensia. 2005; nr. 37, s. 155-169 (Open PR)

176. Etnografi, praksis og sproglig variation - om etnografisk metode i udforskningen af sproglig variation som social praksis. / Quist, Pia; Maegaard, Marie. I: Nydanske Studier (NyS). 2005; nr. 33, s. 42-73 (PR)

177. Language attitudes, norm and gender. A presentation of the method and results from a language attitude study. / Maegaard, Marie. I: Acta Linguistica Hafniensia. 2005; nr. 37, s. 55-80

178. On reconstruction: paper given on the occasion of the reception of the Sarton Medal, Ghent 15th of April 2005. / Gregersen, Frans. I: Sartoniana. 2005; vol. 18, Ghent. s. 135-161