Master- and PhD-theses 2005

255. Irrealitetsmarkører i dansk talesprog : En korpuslingvistisk undersøgelse af hvis-konstruktioner og modalverber i medarbejdersamtaler og sociolingvistiske interview. / Jensen, Torben Juel. København : Københavns Universitet, 2005. 551 s.