Conference proceedings and presentations 2006

269. Generisk du - en igangværende forandring i dansk grammatik? /Torben Juel Jensen. Grammatikseminar (i "Grammatiknetværket") Sandbjerg Gods, Denmark

270. (How not to) talk about death and dying. / Søren Beck Nielsen. International Conference on Conversation Analysis (ICCA 06), Helsinki.

271. Microphones and Measurements. /Nicolai Pharao, Gert Foget Hansen. FONETIK 2006, Sweden.

272. Intraindividual phonetic change across the lifespan - a pilot study. / Nicolai Pharao. NWAV 35, Ohio. 2006.

273. Microphones and Formant Estimation / Nicolai Pharao, Gert Foget Hansen. NWAV 35, Ohio

274. Irrealitetsmarkører i dansk talesprog - hvis man kunne sige det på den måde. / Torben Juel Jensen. Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. Copenhagen

275. Bevidste og underbevidste holdninger. / Tore Kristiansen. Præsentation af MIN-projektets kvantitative undersøgelser af holdninger til engelskpåvirkningen. Nordmålforum 2005 "Nordiske sprogklimaer under engelsk pres", Schæffergården 1.-2. December 2005]. http://www.norden.org/sprak/sk/Nordmaalforum%202005.asp

276. Social meaning and subjective processes in language variation and change (LVC).The Næstved Studies / Tore Kristiansen. Symposium: Approaches to the study of Folk Linguistics, Sociolinguistics Awareness and Language Attitudes. March 7, Center of Research on Bilingualism, Stockhom University

277. Danskernes sprogholdninger / Tore Kristiansen. Symposium: sprognormering og sproglig tolerance I Norden. May 11. 12. Praha

278. Presentation of LANCHART & Comments on Project Description /Tore Kristiansen. Seminar to evaluate a Norwegian CoE application. June 26. -27. Bergen

279. Sprogholdninger blandt unge i Odder / Tore Kristiansen og Malene Monka. Den 8. Nordiske Dialektologkonference. August 15- 18. Århus.

280. Rigtige mænd er ikke bange for engelsk - om konstruktion af sprogholdninger og kønsidentitet. / Tore Kristiansen og Jacob Thøgersen. Symposium i andledning f Pia Jarvads 60-årsdag. August 25. Copenhagen

281. Presentation of DGCSS/Frans Gregersen. International Symposium on Evidence, Carlsberg Akademi January 19.

282. Presentation of DGCSS projects /Inge Lise Pedersen. Kungliga Gustav Adolfs Akademins seminar Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. January 20. - 22.

283. Presentation of DGCSS projects / Frans Gregersen. 20th Rask Conference of Linguistics. January 28. Reykjavik, Island.

284. Presentation of DGCSS projects / Frans Gregersen. Háskoli Islands, Reykjavik. January 30.

285. Presentation of DGCSS projects / Frans Gregersen. SONE/OPUS-konferense. Språklig varisjon på mange vis. March 27. Kristiansand.

286. Skal sociolingvistikken fastholde en variationslingvistisk underafdeling, og hvor går I så fald den grænse? / Tore Kristiansen, Inge Lise Pedersen. Sociolingvistisk studiekreds. March 21. Copenhagen.

287. Talesprogets historie vurderet i virkelig tid / Inge Lise Pedersen. King Gustav Adolf Academy's seminar on ‘New Perspective within the Nordic History of Language'. January 20. - 22.