Contributions to books, anthologies or composite works 2006

74. Sprogs betydning for tosprogede børn. / Jørgensen, Jens Normann. I: Tosprogede børn i det danske samfund. red. / Martha Sif Karrebæk. København : Hans Reitzels Forlag, 2006. s. 19-74

75. Bilingual children's use of code-switching. / Jørgensen, Jens Normann. I: Child language : a resource book for students. red. / Jean Stilwell Peccei. London : Routledge Mental Health, 2006. s. 169-177 (Open PR)

76. Bevidste og underbevidste holdninger. Præsentation af MIN-projektets kvantitative undersøgelser af holdninger til engelskpåvirkningen. / Kristiansen, Tore. I: Nordmålforum 2005: "Nordiske språkklima under engelsk press" : red. / Helge Sandøy. http://www.norden.org/sprak/sk/Nordmaalforum%202005.asp. 2006. 17 s.

77. Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Innleiing. / Kristiansen, Tore; Vikør, Lars. Oslo : Novus Forlag, 2006. 9 s. (CO)

78. De underbevidste holdningers omvendte verden. / Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger : En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 162-182 (Moderne importord i språka i Norden).

79. Island. / Kristiansen, Tore; Ewen, Halldóra Björt. I: Nordiske sprogholdninger : En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 33-48 (Moderne importord i språka i Norden).

80. Nordiske språkhaldningar - jamføring og konklusjonar. / Kristiansen, Tore ; Vikør, Lars S.. I: Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. red. / Tore Kristiansen ; Lars S. Vikør. Oslo : Novus Forlag, 2006. s. 199-214 (CO)

81. Svenskfinland. / Mattfolk, Leila ; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger : En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 117-141 (Moderne importord i språka i Norden). (CO)

82. Sverige. / Melander, Micael; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger : En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 98-116 (Moderne importord i språka i Norden). (CO)

83. Noreg. / Selback, Bente; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger: En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 65-82 (CO)

84. Finskfinland. / Tamminen-Parre, Saija; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger:En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 142-161 (Moderne importord i språka i Norden). (CO)

85. Masketestens teori og metode. / Thøgersen, Jakob; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger: En masketest. red. / Tore Kristiansen. Oslo : Novus Forlag, 2006. s. 7-32 (Moderne importord i språka i Norden).

86. Danmark. / Kristiansen, Tore; Monka, Malene. I: Nordiske språkhaldningar: En masketest. red. / Tore Kristiansen. Norge : Novus Forlag, 2006. s. 83-97 (Moderne importord i språka i Norden).

87. Færøerne. / Jacobsen, Jógvan i Lon; Kristiansen, Tore. I: Nordiske sprogholdninger: En masketest. red. / Tore Kristiansen. 2006. s. 49-64 (Moderne importord i språka i Norden).

88. Danmark. / Kristiansen, Tore. I: Nordiske språkhaldningar : Ei meiningsmåling. red. / Tore Kristiansen ; Lars S. Vikør. 2006. s. 85-117 (Moderne importord i språka i Norden).

89. Udtalevariation og standardisering i Skandinavien: historisk overblik og forklaringsmodeller. / Kristiansen, Tore. I: Nabosprogsdidaktik. København : Dansklærerforeningen, 2006. s. 55-90 (open PR)

90. Rigtige mænd er ikke bange for engelsk: om konstruktionen af sprogholdninger og kønsidentitet. / Thøgersen, Jacob Martin; Kristiansen, Tore. I: Ordet Fanger : festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen. red. / Jørgen Nørby Jensen ; Ole Ravnholt ; Jørgen Schack. København : Dansk Sprognævn, 2006. s. 85-114 (Dansk Sprognævns skrifter; 37).

91. Kuhn og sprogvidenskaberne. / Gregersen, Frans. I: Arven efter Kuhn. red. / Hanne Andersen; Jan Faye. København : Samfundslitteratur, 2006. s. 179-195 (Open PR)

92. Brøndal, Rasmus Viggo (1887-1942). / Gregersen, Frans. I: Encyclopedia of languages and linguistics. Vol. 2. red. / Keith Brown. Oxford : Elsevier, 2006. s. 133-133

93. Fischer-Jørgensen, Eli (1911- ). / Gregersen, Frans. I: Encyclopedia of languages and linguistics. Vol. 4. red. / Keith Brown. Oxford : Elsevier, 2006. s. 488-488

94. Hjelmslev, Louis Trolle (1899-1965). / Gregersen, Frans. I: Encyclopedia of languages and linguistics. Vol. 5. red. / Keith Brown. Oxford : Elsevier, 2006. s. 360-361

95. Jacobsen, Lis (1882-1961). / Gregersen, Frans. I: Encyclopedia of languages and linguistics. Vol. 6. red. / Keith Brown. Oxford : Elsevier, 2006. s. 81-82

96. Historicitet - sprog - litteratur. / Gregersen, Frans. I: Litterat på eventyr: festskrift til Finn Hauberg Mortensen. red. / Erik Damberg; Harry Haue; Jørgen Dines Johansen. Odense : University Press of Southern Denmark, 2006. s. 167-180 (University of Southern Denmark studies in Scandinavian language and literature).

98. Naturalistisk historicisme i lingvistikken, Strukturalismen i lingvistikken, Transformationsgrammatik og pragmatik. / Gregersen, Frans. I: Tankens magt: Vestens idéhistorie. red. / Hans Siggard Jensen; Ole Knudsen; Frederik Stjernfelt. Bd. 2 og 3 1. udg. København : Lindhardt og Ringhof, 2006. s. 1622-1625;1914-1925; 1925-31