Contributions to books, anthologies or composite works 2007

99. Generisk du - en igangværende sprog(brugs)forandring. / Jensen, Torben Juel. I: Ny forskning i grammatik. 2007; vol. 14, s. 163-184 (PR)

100. Languaging on the Walls of Europe. / Jørgensen, Jens Normann. I: Jugendsprachen: mehrsprachig - kontrastiv - interkulturell. red. / Eva Neuland. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. s. 165-178 (Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge).

101. Youth Language. / Jørgensen, Jens Normann. I: Jugendsprache - Youth language. red. / J. Normann Jørgensen; Maria Marqvard Jensen; Louise Højrup; Louise Kammacher; Lian Malai Madsen; Marie Maegaard; Julie Møller; Pia Quist; Janus Spindler Møller. Copenhagen : University of Copenhagen, Faculty of the Humanities, 2007. s. 5-16 (Copenhagen Studies in Bilingualism).

102. Bilingual children in monolingual schools. / Quist, Pia; Jørgensen, Jens Normann. I: Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. red. / Auer Peter ; Li Wei. Berlin : Mouton de Gruyter, 2007. s. 155-173

103. Crossing - negotiating social boundaries. / Quist, Pia; Jørgensen, Jens Normann. I: Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. red. / Peter Auer ; Li Wei. Berlin : Mouton de Gruyter, 2007. s. 371-389

104. Sprog og magt i Danmark efter 2000. / Jørgensen, J. Normann. I: Kampen om de offentlige sandheder. red. / Birgit Faber Studstrup. Frederiksberg : Dansklærerforeningen, 2008. s. 50-57 (Fællesskrift; 08).

105. Sprogholdninger blandt unge i Odder. / Kristiansen, Tore; Monka, Malene. I: Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik: Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference Århus 15.-18. august 2006. red. / Torben Arboe. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, 2007. s. 227-237

106. Hvornår og hvorfor skifter man mellem rigsdansk og sønderjysk? : En undersøgelse af sprogalternationer i servicesituationer i Aabenraa. / Monka, Malene. I: Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik: Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference Århus 15.-18. august 2006. red. / Torben Arboe. Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, 2007. s. 259-270

107. Fag, viden og pædagogik - et essay. / Gregersen, Frans. I: Klassisk og moderne pædagogisk teori. red. / Peter Østergaard Andersen; Tomas Ellegaard; Lars Jakob Muschinsky. 1. udg. København : Hans Reitzels Forlag, 2007. s. 271-281 (Open PR)

108. The LANCHART Corpus of Spoken Danish. Report from a corpus in progress. / Gregersen, Frans. I: Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries. red. / Juhani Toivanen; Peter Juel Henrichsen. Bd. II Oulu : Oulu University Press, 2007. s. 130-143

109. Om grundtvigske kærestebreve og andre breve som kilder til historisk sociolingvistik / Pedersen, Inge Lise. I: Studier i Nordisk 2006-2007. s. 161-182