Journal articles 2007

185. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2005 / Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2005 / Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2005 : DK (+GL) [Danmark og Grønland]. / Jørgensen, Jens Normann. I: Sprachliche Folgen der EU-Erweiterung / Linguistic Consequences of the EU-Enlargement / Conséquences Linguistiques des l'Élargisement de l'UE. red. / Ulrich Ammon; Klaus J. Mattheier; Peter H. Nelde. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2007. s. 219-221 (Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik).

186. Er det blevet sværere at rette stavefejl? / Duncker, Dorthe Marianne; Jensen, Torben Juel; Ruus, Hanne. I: Læsepædagogen. 2007; vol. 55, nr. 3, Juni. s. 20-27 (CO)

187. 'Du kan bare høre det på den måde hun snakker på' - om sprogbrug og social betydning. / Maegaard, Marie. I: Mål og mæle. 2007; nr. 4, s. 13-19

188. Sociolingvistikken og den normative forpligtelse: En kommentar til Peter Harder. / Kristiansen, Tore. I: Sprogforum. 2007; nr. 39, København. s. 35-41

189. In Memoriam Jørgen Rischel 1934-2007. / Grønnum, Nina; Gregersen, Frans; Basbøll, Hans. I: Phonetica. 2007; vol. 64, nr. 2-3, Basel: s. 194-98

190. Strukturalismen i vore hjerter : Eller: i virkeligheden er vi jo alle en slags strukturalister. / Gregersen, Frans. I: NyS 34-35: Sprogvidenskabelige forskningstraditioner: Nydanske Sprogstudier. red. / Tanya Christensen; Christina Fogtmann; Torben Juel Jensen; Niels Møller Nielsen; Jann Scheuer; Iben Stampe Sletten. Bd. 34-35 Frederiksberg : Multivers, 2007. s. 11-52