Conference proceedings and presentations 2008

319. Parameters redistributed: Vestigial case morphology in Germanic / Jeffrey Keith Parrott. Grammar in My Mind (GRIMM) Seminar. Lund University. Lund, Sweden.

320. Variable markedness-driven Impoverishment as a mechanism of English ain't and other negation-induced syncretisms / Jeffrey Keith Parrott. Phonological Variation and Language Change. Research training seminar funded by NordForsk through the Nordic Language Variation Network (NLVN). Flåm, Norway.

321. Naturalistic research in education sought. / Frans Gregersen. Opening conference of FUKU, the PhD programme of Educational research at the University of Copenhagen

322. From Community to Conversation - and Back: Generic use of second person pronouns in Danish. /Søren Beck Nielsen, Torben Juel Jensen, Christina Fogtmann. Sociolinguistics Symposium 17 (SS 17), Amsterdam.

323. LANCHART-projektet: Et real time studium af sproglig variation og forandring i det 20. århundredes danske sprogsamfund set fra et sociolingvistisk perspektiv / Torben Juel Jensen. Sone/Upus-konference, Kristiansand.

324. Generisk du - en igangværende sprog(brugs)forandring /Torben Juel Jensen. Seminar om historisk Grammatik, Oslo.

325. Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk / Torben Juel Jensen. Grammatikseminar (i "Grammatiknetværket"), Karrebæksminde, Denmark

326. Køn og holdning til engelskindflydelse - Hvorfor er mænd abstrakt-positive og kvinder konkret-positive? /Jacob Martin Thøgersen. 7. Nordiske Konference om Sprog & Køn, Copenhagen.

327. From attitudes to commonplaces - A discursive approach to attitude interviews. / Jacob Martin Thøgersen. International Conference on Rhetorical Citizenship and Public deliberation, Copenhagen.

328. Sønner og døtre med og mod systemet./ Søren Beck Nielsen. Sprog & Køn 08, Copenhagen.

329. Frequency of Use and the Apparent Time Paradigm /Nicolai Pharao. LabPhon 11, New Zealand (PR)

330. The Køge Project, a study in bilingual delveopment /Jens Normann Jørgensen. King's College, London. February 4.

331. Language, Society and Ideology in Denmark after 2000 /Jens Normann Jørgensen. February 2nd. King's College.

332. Late Modern languaging on Nuuk /Jens Normann Jørgensen. Conference on Jugenspsache. March 28. University of Copenhagen

333. Førstesprog, andetsprog og senere sprog / Jens Normann Jørgensen. Seminar on Dänish als Fremdsprache, Danish as a Foreign Language. University of Basel

334. Sprogsyn og udtaletilegnelse / Jens Normann Jørgensen. Konference om udtaletilegnelse, Integrationsministeriet. September 30.

335. Sprog, kultur og identitet / Jens Normann Jørgensen. Conference on deaf culture. October 9. Copenhagen

336. From language to languaging / Jens Normann Jørgensen. Seminar on language and language research. November 3. University of Freiburg

337. Sprache und Gesclecht / Jens Normann Jørgensen. November 4. University of Freiburg

338. Poly-lingual Languaging - evidence from late modern youth / Jens Normann Jørgensen. November 11. Sct Petersburg, LETI University

339. Bevidste og underbevidste holdninger. Præsentation af MIN-projektets kvantitative undersøgelser af holdninger til engelskpåvirkningen / Tore Kristiansen. Nordmålforum 2005: Nordiske sprogklimaer under engelsk pres. December 1. - 2. Schæffergården, Copenhagen

340. Et forslag til teoretisk konceptualisering og empirisk operationalisering af spørgsmålet / Tore Kristiansen. Konference om spørgsmålet: Har Norge et standardtalemål? February 8. 10. Røros

341. Resultater fra projektet Moderne Importord i sprogene i Norden: Sprogholdningsundersøgelserne /Tore Kristiansen. Selskab for Nordisk Filologi. March 6. Copenhagen

342. The role of segments and prosodies in speaker evaluations. Listening to the phonetic components of the LANCHART language attitude studies / Tore Kristiansen and Nicolai Pharao. Sociolinguistics Symposium 17. April 3. - 5. Amsterdam

343. Media, language ideology, and language use in Norway and Denmark / Tore Kristiansen. Sociolinguistics Symposium 17. April 3. - 5. Amsterdam

344. Language attitudes and language politics / Tore Kristiansen. International conference on research into language planning and language politics. June 9. 10. Salsjöbaden, Stockholm

345. Åbne og skjulte holdninger - hvad kan sprogpolitikken ændre på? / Tore Kristiansen. Nordisk konference om sprogbrug, sprogholdninger og sprogpolitik. September 4.- 6. Marienlyst, Helsingør.

346. Sprogholdninger - forslag til arbejdet med... / Tore Kristiansen. Startseminar for projektet "Dialektendringsprosessar". September 4.- 6. Bergen

347. Standardsprogets rolle og tilblivelse I Danmark/ Inge Lise Pedersen. Conference on the issue: Does Norway have a standard language?. Røros February 8. - 10.

348. Two processes of de-dialectalisation - and a historical explanation for both / Inge Lise Pedersen. Sociolinguistic Symposium 17. Amsterdam. April 3. - 5. Vrije University.

349. From preterite -e to preterite -et - same change different explanations? / Inge Lise Pedsersen. Methods in Dialectology XIII, August 4. - 8. Leeds.

350. On variation, its character and place in (socio)linguistic theory/ Frans Gregersen. ScanDiaSyn Grand Meeting at Sandbjerg, 24th - 28th of August

351. Naturalistisk uddannelsesforskning søges / Frans Gregersen. Opening conference of FUKU, the PhD programme of Educational research at the University of Copenhagen. June 17.

352. Sprog, talesprog, didaktik / Frans Gregersen. June 13.

353. Bridging the gap - from Macro-macro sociolinguistic analyses to variationist analyses and beyond / Frans Gregersen. Sociolinguistics Symposium 17. Vrije Universitet, Amsterdam, 3rd - 5th of April 2008

354. Introduktion til projektet og noget om de fonetiske resultater / Frans Gregersen. Scandianvian Research Institute. May 22.

355. How nice to be good at it / Frans Gregersen. January 25.

356. Is Danish more case-less than German? Pronominal case-form variation in coordinates and other syntactic environments / Jeffrey Keith Parrott. Syntax Brownbag. New York University (NYU). New York, NY.

357. If ain't ain't a word, isn't isn't? Variable Impoverishment as a mechanism of intra-individual variation / Jeffrey Keith Parrott. Workshop on Locating Variability: Formal Approaches. Center for the Study of African American Language (CSAAL), University of Massachusetts, Amherst. Amherst, MA.

358. (First alternate) Parameters redistributed: Vestigial case morphology in Germanic / Jeffrey Keith Parrott. Revisiting Parameters: Holmberg and Platzack (1995) Reloaded. University of Lund. Lund, Sweden.

359. Vestigal case and the acquisition of Vocabulary in Distributed Morphology / Jeffrey Keith Parrott. Biolinguistics: Acquisition and Language Evolution (BALE). University of York. York, England.