Contributions to books, anthologies or composite works 2008

110. Profet, professionel - eller hvad? : humanisters muligheder og forpligtelser. / Gregersen, Frans; Harder, Peter. I: Ideer vi lever på: humanistisk viden i videnssamfundet. red. / Finn Collin; Jan Faye. 1. udg. København: Akademisk Forlag, 2008. s. 250-269 (CO)

111. Sproglige ideer vi lever på : ‘sproget' - og sprogene. / Gregersen, Frans; Harder, Peter. I: Ideer vi lever på: humanistisk viden i videnssamfundet. red. / Finn Collin ; Jan Faye. 1. udg. København: Akademisk Forlag, 2008. s. 178-203 (CO)

112. Langue/parole, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, metasprog/objektsprog. / Gregersen, Frans. I: Filosofisk leksikon: den vestlige verdens metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. red. / Knud Michelsen; Søren Harnow Klausen; Gert Posselt. 1. udg. København: Gyldendal, 2008. s. 272-73;417-18;79-80;316-17

113. Om forståelighed på tværs af dialekter og nabosprog - erfaringer, vurderinger og holdninger blandt norske lærere. / Kristiansen, Tore. I: Vandringer i ordenes landskab: Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. red. / Atle Næss ; Thomas Egan. Vallset : Oplandske Bokforlag, 2008. s. 43-65

114. Lekter, etnolekter og senmoderne storbyungdom. / Jørgensen, J. Normann. I: Vandringer i ordenes landskap. red. / Atle Næss ; Thomas Egan. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2008. s. 79-91

115. Multilingualism and Identities Across Contexts : Cross-Disciplinary Perspectives on Turkish-Speaking Youth in Europe. / Jørgensen, Jens Normann; Lytra, Vally. I: Multilingualism and Identities Across Contexts: Cross-Disciplinary Perspectives on Turkish-Speaking Youth in Europe. red. / Vally Lytra; Jørgensen, J. Normann. Copenhagen : Københavns Universitet, 2008. s. 5-14 (Copenhagen Studies in Bilingualism).

116. Hvor gamle er de vestfynske diftonger? / Pedersen, Inge Lise. I: Encyclopædica Britannica. København : Københavns Universitet, 2008. s. 161-165

117. Linguistic practice and stereotypes among Copenhagen adolescents. / Maegaard, Marie. I: Multiethnolects and Linguistic Practices in Multiethnic Urban Scandinavia : red. / Pia Quist; Bente Ailin Svendsen. Multilingual Matters, 2008. 20 s.

118. Polylingual Behaviour in Different Life Stages. / Møller, Janus Spindler. In Vally Lytra, J. Normann Jørgensen (eds.): Multilingualism and Identities Across Contexts. Cross-disciplinary perspectives on Turkish-speaking youth in Europe. Copenhagen Studies in Bilingualism volume. University of Copenhagen. Faculty of Humanities. 44-59.