Journal articles 2008

191. Poly-Lingual Languaging in Peer Group Interaction. / Jørgensen, J. Normann; Møller, Janus Spindler. I: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 2008; vol. 3, nr. 2, s. 39-56 (PR)

192. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2006 / Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2005 / Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2006: DK (+GL) [Danmark og Grønland]. / Jørgensen, J. Normann. I: Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 2008; vol. 22, s. 233-35 (PR)

193. Poly-Lingual Languaging : Evidence from Turkish-Speaking Youth. / Jørgensen, Jens Normann. I: Københavnerstudier i tosprogethed. 2008; vol. 45. 22 s. (PR)

194. Polylingual Languaging Around and Among Children and Adolescents. / Jørgensen, Jens Normann. I: International Journal of Multilingualism. 2008; vol. 5, nr. 3, 2008. s. 161-176 (PR)

195. Urban Wall Languaging. / Jørgensen, Jens Normann. I: International Journal of Multilingualism. 2008; vol. 5, nr. 3, 2008. s. 237-252 (PR)

196. Talesprogets historie studeret i virkelig tid: En præsentation af Dansk Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier. / Pedersen, Inge Lise. I: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LXXXVII. 2008; nr. 97. 13 s. (PR)

197. Om du i betydningen man. / Jensen, Torben Juel. I: Nyt fra Sprognævnet. 2008 ; nr. 3, September. København: s. 1-8

198. Nye udtaler i københavnsk? / Maegaard, Marie. I: Nyt fra Sprognævnet. 2008 ; nr. 2, København: s. 1-7

199. Sprogbrug og social betydning blandt københavnske 9. klasseselever. / Maegaard, Marie. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2008; nr. 1, København: s. 44-53

200. Code-Switching as a Communication, Learning, and Social Negotiation strategy in First year Learners of Danish. / Jens Normann Jørgensen and Juni Arnfast Söderberg. In: International Journal of Applied Linguistics 13:1, Hamburg (CO)

201. Polylingual Performance among Turkish-Danes in Late-modern Copenhagen./ Møller, Janus Spindler. In International Journal of Multilingualism, Vol 5 (3). 217 -236 (PR)