Books and journals, edited and written 2009

19. Københavnsk sociolingvistik: festskrift til Frans Gregersen på 60-årsdagen. / Jørgensen, J. Normann (Redaktør); Kristiansen, Tore (Redaktør); Pedersen, Inge Lise (Redaktør). Oslo : Novus Forlag, 2009. 280 s. (PR)

20. Fra folkemål til multietnolekt - og 23 andre artikler inden for nordisk dialektologi, sociolingvistik og sproghistorie: et udvalg af artikler fra Inge Lise Pedersens forfatterskab redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen i anledning af hendes 70 års fødselsdag 5. juni 2009 / Gregersen, Frans (Redaktør og forord); Pedersen, Inge Lise; Tore Kristiansen (Redaktør og forord). Oslo : Novus Forlag, 2009. 430 s.

21. Dem de andre ikke vil lege med. En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog. / Hyttel-Sørensen, Liva; Jørgensen, J. Normann (Redaktør). 2009 (PR)

22. « Toilettet er det eneste sted man kan sludre ! » - en længdeundersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. Københavnerstudier i tosprogethed, bind 47. / Jørgensen, J. Normann (Redaktør); Vilien, Katja. 2009 (PR)

23. Engelsk som undervisningssprog på danske universiteter. En empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer : Københavnerstudier i Tosprogethed, Serien Studier i parallelsproglighed, bind C1 / Skriver Didriksen, Tina; Jørgensen, J. Normann (Redaktør). København. 2009. 152 s. (PR)

24. Language attitudes, standardization and language change : Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occation of his 60th birthday / Quist, Pia (Redaktør); Gregersen, Frans (Redaktør); Maegaard, Marie (Hovedredaktør); Jørgensen, J. Normann (Redaktør). 1. udg. Oslo : Novus Forlag, 2009. 316 s. (PR)

25. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, temanummer om Sprog, sprogfærdighed, sprogvurdering /Jørgensen, J. Normann (Redaktør); Gitz-Johansen, Thomas (Redaktør); Lystrup, Dorte (Redaktør). 2009

26. Senmoderne ungdomssprog og ny teknologi / Jørgensen, J. Normann. København : Københavns Universitets Almanak, Skriv- og Rejsekalender, 2009

27. Sound structure in Language : edited and with an introduction by Nina Grønnum, Frans Gregersen and Hans Basbøll /Rischel, Jørgen; Grønnum, Nina (Redaktør); Gregersen, Frans (Redaktør); Basbøll, Hans (Redaktør). Oxford : Oxford University Press, 2009. 512 s.

28. Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics 36.2: NORMS Papers on Faroese / Bentzen, Kristine (Redaktør); Heycock, Caroline (Redaktør); Jacobsen, Jógvan í Lon (Redaktør); Johannesen, Janne Bondi (Redaktør); Parrott, Jeffrey (Redaktør); Svenonius, Peter (Redaktør), Tromsø, Norge 2009