Contributions to books, anthologies or composite works 2009

119. Førte reformationen også til en reformation af talesproget? / Pedersen, Inge Lise. I: Sprogvidenskab i glimt: 70 tekster om sprog i teori og praksis. / red. Ken Farø; Alexandra Holsting; Niels-Erik Larsen; Jens Erik Mogensen; Thora Vinther. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2009. s. 352-329

120. Cross-generational development of reported and observed language use among turko-danes / Jørgensen, J. Normann ; Møller, Janus . I: I mund og bog. 2009. s. 231-248

121. Soziolinguistische Bibliographie Europäischer Länder für 2007/ Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2007/ Bibliographie sociolinguistique des pays européens por 2007 / Jørgensen, J. Normann . I: Sociolinguistica 23. Bd. 23 Tübingen. 2009. s. 209-212

122. Danish as a Second Language: attitudes, accents and variation / Kirilova, Marta Kunov; Ritzau, Ursula; Jørgensen, J. Normann . I: Language Attitudes, Standardization and Language Change: perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occation of his 60th birthday. / red. Marie Maegaard ; Frans Gregersen ; Pia Quist ; J. Normann Jørgensen . Oslo: Novus Forlag, 2009. s. 255-271

122a. The devil in the detail: Examining some phonetic details in the guises of Speaker Evaluation Experiments in Næstved / Nicolai Pharao.  I: Language Attitudes, Standardization and Language Change: perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occation of his 60th birthday. / red. Marie Maegaard ; Frans Gregersen ; Pia Quist ; J. Normann Jørgensen. Oslo: Novus Forlag, 2009. s. 255-271 Picture:

123. Mig og de danske dialekter: En fortælling om baggrunden for mine fortællinger . / Kristiansen, Tore . I: Dialektforskning i 100 år./ red. Asgerd Gudiksen ; Henrik Hovmark; Pia Quist ; Jann Scheuer ; Iben Stampe Sletten. København: Københavns Universitet, 2009. s. 149-169

124. Åbne og skjulte holdninger til engelskindflydelsen - hvad kan sprogpolitikken påvirke? / Kristiansen, Tore . I: Språk i Norden 2009: Tema: Språkpolitik og sråkattityder. København: Nordisk Sprogkoordination Dansk Sprognævn, 2009. s. 95-112

125. Standardisering, globalisering og lokalisering: Generiske pronominer i Vinderup / Jensen, Torben Juel . I: I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. / red. Henrik Hovmark ; Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudisksen . København: Københavns Universitet, 2009. s. 157-169

126. Stereotyping categorisations of speech styles among linguistic minority Danes in Køge. / Møller, Janus . I: Language attitudes, standardization and language change. / red. Marie Maegaard ; Frans Gregersen ; Pia Quist ; J. Normann Jørgensen . Novus Forlag, 2009. s. 231-254

127. Den kvalitative sprogholdningsmetode: Mellem ideologi og praksis . / Maegaard, Marie . I: Dialektforskning i 100 år. / red. Asgerd Gudiksen ; Henrik Hovmark ; Jann Scheuer ; Pia Quist ; Iben Sletten. København: Københavns Universitet, 2009. s.171-196

128. Unge, sprog og køn / Quist, Pia ; Maegaard, Marie . I: I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. / red. Henrik Hovmark ; Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen . Københavns Universitet, 2009. s. 205-218

129. Ja men nej og nej men ja: Når man hverken be- eller afkræfter ja/nej-spørgsmålets antagelser. Eller: Det fuldt udfoldede 'nja' / Thøgersen, Jacob Martin ; Nielsen, Søren Beck . I: I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. / red. Henrik Hovmark ; Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen. Københavns Universitet, 2009. s. 337-350

130. Forgængere og bagmænd: om forholdet mellem dialektforskning og sociolingvistik på og rundt om Afdeling for Dialektforskning / Gregersen, Frans . I: Dialektforskning i 100 år. / red. Asgerd Gudiksen ; Henrik Hovmark ; Pia Quist ; Jann Scheuer; Iben Stampe Sletten. København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2009. s.83-106 Picture:

131. Hvad ved vi - om det såkaldt "flade" a? / Gregersen, Frans. I: Sprogvidenskab i glimt: 70 tekster om sprog i teori og praksis. / red. Ken Farø; Alexandra Holsting; Niels-Erik Larsen; Jens Erik Mogensen; Thora Vinther. 1. udg. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2009. s. 17-25

132. Inger Ejskjær om dialektforskning i samtale med Frans Gregersen i anledning af Afdeling for Dialektforsknings 100-års jubilæum. Tilrettelagt af Iben Stampe Sletten. / Gregersen, Frans. I: Dialektforskning i 100 år. / red. Asgerd Gudiksen ; Henrik Hovmark ; Pia Quist ; Jann Scheuer ; Iben Stampe Sletten. København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2009

133. Semantik og samfund: skitse til en sociosemantisk analyse. / Gregersen, Frans. I: Dramatikken i grammatikken: festskrift til Lars Heltoft. / red. Rita Therkelsen; Eva Skafte Jensen. Roskilde: Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, 2009. s. 121-135

134 To brødre - to søstre. / Gregersen, Frans . I: I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. / red. Henrik Hovmark ; Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen. København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2009. s. 87-101

135. Introduction: A Norwegian Dane - a Danish Norwegian / Quist, Pia ; Gregersen, Frans . s.1-20

136. Vigtigt sprog / Jørgensen, J. Normann . I: Sprogvidenskaben i glimt. Danmark. 2009. s. 389-394

137. 500 års landbohistorie spejlet i talesproget - De danske dialekters død i fire akter. / Pedersen, Inge Lise. I: Landbohistorisk Tidsskrift 2009:2, s.41-70

138. Om grundtvigske kærestebreve og andre breve som kilder til historisk sociolingvistik / Pedersen, Inge Lise. I: Studier i Nordisk 2006-2007. s. 161-182

139. The social embedding of standard ideology through four hundred years of standardisation. / Pedersen, Inge Lise. I: Language attitudes, standardization and language change: Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday. Novus Forlag, 2009. s. 51-68