Journal articles 2009

201. 500 års landbohistorie spejlet i talesproget: De danske dialekters død i fire akter / Pedersen, Inge Lise. I: Landbohistorisk Tidsskrift. 2009; vol. 2009, nr. 2, s. 41-70 (PR)

202. Om grundtvigske kærestebreve og andre breve som kilder til historisk sociolingvistik / Pedersen, Inge Lise. I: Studier i nordisk. 2009 (PR)

203. The role of social factors in the shaping of language attitudes - with an evaluation of the concept of 'life style' / Pedersen, Inge Lise. I: International Journal of the Sociology of Language. 2009 (PR)

204. Lis Jacobsen / Pedersen, Inge Lise. I: Mål og mæle. 2009; vol. 32, nr. 1. s.14-18

205. The long and short of (æ)-variation in Danish - a panel study of short (æ)-variants in Danish in real time / Gregersen, Frans ; Maegaard, Marie ; Pharao, Nicolai . I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol.41, København. S. 64-82 (PR)

206. Sprogevaluering af børn med dansk som andetsprog - en diskussion af relevans og holdninger / Lehmkuhl, Mirjam; Jørgensen, J. Normann ; Holmen, Anne . I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2009; vol. 2009, nr. 4, 2009. s. 18-25 (PR)

207. From language to languaging: changing relations between humans and linguistic features / Møller, Janus Spindler ; Jørgensen, J. Normann . I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol. 41. s. 143-166 (PR)

208. Sprog, sprogfærdighed, sprogvurdering / Jørgensen, J. Normann ; Lystrup, Dorte; Gitz-Johansen, Thomas. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. Vol. Nr. 4, 2009. s.1-5

209. Har Norge et standardtalemål? - set i dansk sociolingvistisk perspektiv / Kristiansen, Tore . I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Vol. 27, nr. 1 2009. s. 79-94 (PR)

210. From community to conversation - and back: Exploring the interpersonal potentials of two generic pronouns in Danish /Fosgerau, Christina Fogtmann ; Jensen, Torben Juel ; Nielsen, Søren Beck . I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol. 41, København. S.116-142 (PR)

211. Generic variation? : Developments in use of generic pronouns in late 20th century spoken Danish / Jensen, Torben Juel . I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol. 41, København. S. 83-115 (PR)

212. Non-realitetsmarkører i dansk talesprog - hvis man kunne sige det på den måde / Jensen, Torben Juel . I: Studier i nordisk. 2009; nr. 2006-2007, København. S. 75-101 (PR)

213. Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk / Jensen, Torben Juel . I: Ny forskning i grammatik. 2009; vol. 16, s. 131-151 (PR)

214. Hvad sker der med sin i moderne dansk - og hvorfor sker det? / Jensen, Torben Juel . I: Mål og mæle. 2009; vol. 32, nr. 1. s. 6-11

215.  Self-recordings as a social activity / Møller, Janus ; Schønning, Signe. I: Nordic Journal of Linguistics. Vol. 32, nr. 2, 2009. s. 245-269 (PR)

216. Accounts on the Behalf of Patients during Geriatric Case Conferences / Nielsen, Søren Beck . I: Research on Language and Social Interaction. 2009 (PR)

217. Stepping into the same river twice: On the discourse context analysis in the LANCHART project / Thøgersen, Jacob Martin ; Gregersen, Frans ; Nielsen, Søren Beck. I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol. 41, s. 30-63 (PR)

218. Language Policy: a View from the Periphery of Europe: Scandinavian Language Policy, its problems and possible Perspectives for the Rest of Europe: Is there a regional Alternative to English? / Gregersen, Frans . I: Angles on the English-Speaking World. 2009; vol.9, 06.2009. s. 95-108 (PR)

219. The Data and Design of the LANCHART Study / Gregersen, Frans . I: Acta Linguistica Hafniensia. 2009; vol. 41. København, 2009. s. 3-29 (PR) 

220. Danish vestigial case and the acquisition of Vocabulary in Distributed Morphology / Parrott, Jeffrey Keith . I: Biolinguistics 3 (2-3), s.270-304. 2009 (PR)

221. A Minimalist, Distributed Morphology approach to intra-individual variation: Expletives and agreement in an insular English variety / Parrott, Jeffrey Keith . I: Linguistic Analysis. 2009; vol. 35, nr. 1-4 (PR)

222. Self-recordings as a social activity / Møller, Janus ; Schønning, Signe. I: Nordic Journal of Linguistics. 2009, vol. 32, nr. 2, 2009. s. 245-269 (PR)

223. Case variation in coordination: Danish vs. Faroese / Parrott, Jeffrey Keith . I: Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics 36.2: NORMS Papers on Faroese: 165-185

224. How many standards? Investigating 'the double standard model' in the light of evaluative patterns from a young urban community / Maegaard, Marie ; Gregersen, Frans ; Quist, Pia ; Jørgensen J. Normann . Language attitudes, standardization and language change. Novus, Oslo, Norge 2009. s. 131-147 (PR)

225. Standardsprogets tilblivelse og rolle i Danmark / Pedersen, Inge Lise. I: Norsk lingvistisk tidsskrift, 27/1, s. 159-178