Conference proceedings and presentations 2010

385. Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog. / Jensen, Torben Juel. MUDS, Aarhus, 14. oktober 2010 + ‘Grammatiknetværket' I Slagelse, 2010

386. Stability and change in adult speech: a real time panel study. / Jensen, Torben Juel; Maegaard. Sociolinguistic Symposium, Southampton, 2. September 2010

387. Sætningstyper, modalpartikler og markerethed. / Christensen, Tanya Karoli. MUDS, Aarhus, 14. oktober 2010

389. A quantitative analysis of case variation in a sociolinguistic corpus of Danish. / Parrott, Jeffrey Keith. Linguistics Seminar. Queen Mary, University of London, 28. oktober 2010

390. A DM theory of vestigia case and variation across (North) Germanic. / Parrott, Jeffrey Keith. Linguistics Lunch. University College London, 27. oktober 2010

391. Putting the social into biolinguistics: A Case study. / Parrott, Jeffrey Keith. 5th Philosophy of Linguistics Conference. Inter-University Center, Dubrovnik, 7. september 2010

392. Case variation in coordination across Scandinavian varieties. / Parrott, Jeffrey Keith. University of Groningen, 26. marts 2010

393. Case variation across (North) Germanic. / Parrott, Jeffrey Keith. Nordic Language Variation: Grammatical, Sociolinguistic, and Infrastructural Perspectives. University of Iceland, Reykjavik, 8. oktober 2010

394. Toward a Quantitative socio-syntactic analysis of Danish case variation in coordination. / Parrott, Jeffrey Keith. 18th Sociolinguistics Symposium (SS18), University of Southampton, 2. september 2010

395. Case variation in coordination across Danish and Norwegian varieties. / Parrott, Jeffrey Keith. 6th Grand Meeting for Scandinavian Dialect Syntax (ScanDiaSyn) and 1st Grand Meeting for Nordic Collaboration on Language Variation Studies (N'CLAV), University of Tromsø, 8. juni 2010

396. Talegenrer - kvantitative og kvalitative forskelle på redegørelser og narrativer i det sociolingvistiske interview. /Ag, Astrid. MUDS, Aarhus, 14. oktober 2010

397. Sign combinations in context: Imperatives and modal particles in Danish. / Christensen, Tanya Karoli. 10th International Columbia School Conference on the Interaction of Linguistic Form and Meaning with Human Behavior, oktober 2010

398. Semantic variation. / Christensen, Tanya Karoli. Columbia School Seminar, oktober 2010

399. Semantic variation: Reconsidering the boundaries between sociolinguistics and functional grammar. / Christensen, Tanya Karoli. 1st Grand Meeting of N'CLAV, 8. juni 2010

400. Changing changes: geographical distributions in real time in the LANCHART corpus. / Jensen, Torben Juel. Seminar at Freiburg Institut for Advanced Studies (‘Language change - what are the driving forces?), 2010

401. The LANCHART Project: Introduction and status. / Jensen, Torben Juel. 1st Grand Meeting of N'CLAV, 8. juni 2010

402. Stability and change in adult speech. A real time panel study. / Jensen, Torben Juel. Symposium on Dialect Change, The LANCHART Centre, 2010

403. Mobility and language change - quantitative results of and challenges for a real-time study. /Jensen, Torben Juel. Seminar at Freiburg University, 2010

404. Presentation of PhD project with discussion of the dialect situation in Switzerland and Denmark. / Monka, Malene. Basel University, December 2010

405. How do geographic and social mobility affect language change? A real time panel study. / Monka, Malene. 18th Sociolinguistics Symposium (SS18), University of Southampton, 2. september 2010

406. Hvordan påvirker geografisk og social mobilitet sprogbrugen? Et panel-studie i virkelig tid. / Monka, Malene. Nordisk Dialektologikonference, 2010

407. Merton, accountability and the sociolinguistic study of variation. / Gregersen, Frans. SDH/NEERI Conference about language and digital humanities, Vienna, 2010

408. Naturalisering af sprogvidenskaben. / Gregersen, Frans. Annual meeting of Dansk Filosofisk Selskab, 2010

409. Introducing the LANCHART study: Data and Design. / Gregersen, Frans. Seminar at Freiburg University, 2010

410. Integrating the study of language attitudes and the study of language use. / Gregersen, Frans. Seminar at Freiburg University, 2010

411. Sociolingvistikkens indsigter og deres rækkevidde - om uniformitetshypotesen. / Gregersen, Frans. 11th meeting on the history of the Swedish language, Uppsala, 2010

412. Genrebegrebet mshp konstituering. / Gregersen, Frans. Seminar for the research group 'Sprog i Tid og Kontekst', 2010

413. Om hævning af æ foran ng; hvilken slags lydforandring? / Gregersen, Frans. MUDS, Aarhus, 2010

414. Individet i sproget: Hvad ser vi når vi stiller skarpt på den enkelte taler i lyset af hans tilhørsforhold? / Gregersen, Frans; Skovbjerg Sørensen, Randi. MUDS, Aarhus, 2010

415. Like a bridge over troubled water. Relationship between Swedish and Danish. / Gregersen, Frans. LIMA Summer School, Hamburg, 2010

416. On how to lead large projects within the humanities and the special challenges this represents. / Gregersen, Frans. Joint seminar of the DNRF and the KDVS on leadership. 2010

417. Scaling the present to illuminate the pas tor why (socio)linguistics is a historical science. / Gregersen, Frans. Trondheim conference on stability and change of language, 2010

418. (Inter)subjectification and pragmaticalization in a functional theory of grammaticalization. / Boye, Kasper; Harder, Peter. Grammaticalization and (Inter)Subjectification, Bruxelles, 2010

419. Epistemic complementizers: A crosslinguistic survey. / Boye, Kasper; Van Lier, E. Institut für Linguistik, Universität Leipzig, 2010

420. A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. / Boye, Kasper. Department of Linguistics, The Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, 2010

421. En funktionel teori om grammatisk status og grammatikalisering. / Boye, Kasper; Harder, Peter. Grammatikaliseringsseminar. Lingvistkredsen, Københavns Universitet, 2010

422. Raising verbs and auxiliaries in a functional theory of grammatical status. / Boye, Kasper. Language usage and language structure: The case of complementation. Lingvistkredsen, Københavns Universitet, 2010

423. (Inter)subjektivisering og grammatikalisering. / Boye, Kasper; Harder, Peter. Grammatikseminar, Slagelse, 2010

424. Evidence for what? Evidentiality and scope. / Boye, Kasper. SLE 43rd Annual Meeting, Vilnius University, 2010

425. Grammatikalisering og grammatisk status i en funktionel og usus-baseret teori. / Boye, Kasper; Harder, Peter. Dansk-norsk seminar i historisk lingvistik 3, Schæffergården, 2010

426. Nedslag i en sprogforandringsproces: Fra Gud give det til gid. / Christensen, Tanya. Grammatikaliseringsnetværket, 2010

427. Sprogsyn, metodologi og empiri: Funktionel grammatik. / Christensen, Tanya Karoli. PhD network meeting, 2020

428. Gang i sproget. / Christensen, Tanya Karoli. 'Hyr en sproghaj' - oplæg ved Baggesenskolen, 2010

429. Kom glad med happy new ears. / Gregersen, Frans. Opening conference of the Governments language campaign 'Gang i sproget', 2010

430. Morpheme-stød in North Djursland as the most curious Danish stød. But is it really? / Vázquez-Larruscaín, Miguel. IXth Conference of Scandinavian Dialectology at Uppsala, 17-18. August 2010

431. Elementary social relations: Image-schematic structure and recursive combinatorics. / Vázquez-Larruscaín, Miguel. IAAS and Max Planck Institute workshop on constraining relativism. Vienna, September 2010

432. The structure of an isogloss. A bird's eye view of the phonology of defiteness in Scandinavia. / Vázquez-Larruscaín, Miguel. Nordic Language Variation: Grammatical, Sociolinguistic and Infrastructural perspectives, arranged by the Nordic Language Variation Network (NLVN) and Research Infrastructure for Linguistic Variation Studies (RILiVS). Reykjavik, 2010

433. Danish Stød in Language and Speech. From Core Grammar to Idiolect. / Vázquez-Larruscaín, Miguel. Exapp2010 Experimental Approaches to Production and Perception of Speech. Groningen, 11.-12. November 2010

434. "Foreigners" and "Danes" - linguistic practice and constructions of ethnicity in an urban school. / Maegaard, Marie. Queen Mary, University of London, 1. Juli 2010

435. Challenges facing the Danish speech community. / Maegaard, Marie. University of Barcelona, 7. Oktober 2010

436. How many standards? On experimental methods for studying de-standardisation or multiple standards in late modernity. / Maegaard, Marie. SS18. University of Southampton, 3. september 2010

437. "New" classifications and social positioning: clusters, distinctions, and practice. / Maegaard, Marie. NWAV 39. University of Texas, San Antonio, 6. november 2010

438. Om dialektbegrebet. / Kristiansen, Tore. Sociolingvistisk studiekreds, Københavns Universitet, 9. februar 2010

439. Nordiske holdninger til engelskindflydelsen. / Kristiansen, Tore. Konference om sprogbrug, sprogholdninger og sprogpolitik, Prag, 11.-12. marts 2010

440. The LANCHART language attitudes studies. / Kristiansen, Tore. Seminar at Freiburg University, 2010

441. Kjønn og social betydningsdannelse I språklig variasjon og forandring. / Kristiansen, Tore. Gæsteforelæsning i forbindelse med konsultationsophold hos projektet "Dialektendringsprocessar", Bergen 5.-6. maj 2010

442. Er det pigerne der er sprogforandringens dynamo? - belyst ved kvantitative studier i unge danskeres 'køn-og-aksang'-stereotypier. / Kristiansen, Tore. 9. nordiske dialektologkonference, Uppsala 16.-19- august 2010

443. What happened to the best language? Panel: Getting a data-based grip on (changing) standard language ideologies in contemporary Europe. / Kristiansen, Tore. 18th Sociolinguistics Symposium (SS18), University of Southampton, 2. september 2010

444. Perseptionsstudier I genkendelse af modern dansk med henholdsvis jysk og københavnsk aksang. / Kristiansen, Tore; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. MUDS, Aarhus, 14. oktober 2010

445. Internordisk (=dansk/norsk/svensk) sprogforståelse. / Kristiansen, Tore. Nordisk konference for lærere, Schæffergården, 20. oktober 2010

446. The role of intonation in the recognition of Danish regional accents. / Kristiansen, Tore; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. Exapp2010 Experimental Approaches to Production and Perception of Speech. Groningen, 11.-12. November 2010

446a. Word frequency and sound change in groups and individuals/ Pharao, Nicolai. Workshop on Sound Change, Barcelona 21. - 22- oktober