Contributions to books, anthologies or composite works 2010

140. Introduction / Boye, Kasper; Engberg-Pedersen, Elisabeth. I: Language usage and language structure. Mouton de Gruyter, 2010. s. vii-xiv (PR)

141. Raising verbs and auxiliaries in a functional theory of grammatical status. / Boye, Kasper. I: Language usage and language structure. Mouton de Gruyter, 2010. s. 73-104 (PR)

142. Frans Gregersen: semiotisk selvbiografi / Gregersen, Frans. I: Danske tegn: dansk betydningsforskning præsenteret i korte intellektuelle biografier. Forlaget Semiosis, 2010. s 93-97

143. CIP - Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. / Gregersen, Frans. I: Ord til andet. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, 2010. s 28-29 Picture:

144. DGCSS - Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier. / Gregersen, Frans. I: Ord til andet. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, 2010. s 23-27 Picture:

145. Hvordan ser fremtiden ud for humaniora? / Gregersen, Frans. I: HUMANT. Hvad er det moderne humaniora?: Rapport om HumanT - den humanistiske tænketank. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2010. s. 119-121

146. Nekrolog: Jørgen Rischel, 10. august 1934 - 10. maj 2007. / Basbøll, Hans; Gregersen, Frans; Grønnum, Nina. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Oversigt over Selskabets Virksomhed 2008-09. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2010. s. 286-292

147. Sprogpolitik har flere niveauer / Gregersen, Frans. I: HUMANT. Hvad er det moderne humaniora?: Rapport om HumanT - den humanistiske tænketank. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2010. s. 45-47

148. Late Modern Languaging in Nuuk. / Jørgensen, J. Normann; Lyberth, Mette Larsen. I. Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth Language and Youth Identities. Cambridge Scholars Press, 2010. s. 210-225 (PR)

149. The sociolinguistic study of youth language and youth identities. / Jørgensen, J. Normann. I. Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth Language and Youth Identities. Cambridge Scholars Press, 2010. s. 1-14 (PR)

150. Vallah, Gurkensalat 4U & Me!: Current perspectives in the study of youth language. / Jørgensen, J. Normann. I: Vallah, Gurkensalat 4U & Me!: Current Perspectives in the Study of Youth Language. Peter Lang, 2010. s. 9-23 (PR)

151. Yo! Wha Up Eskimo?: Late-modern linguistic behavior among youth in Nuuk. / Jørgensen, J. Normann. I: Cultural and Social Research in Greenland: selected essays 1992-2010. Atuagkat, 2010. s. 132-158

152. Second Language Learning. / Arnfast, Juni Søderberg; Holmen, Anne; Jørgensen, J. Normann. I: International Encyclopedia of Education. Elsevier Science, 2010. s. 419-426

153. "Street Language" and "Integrated": Language Use and Enregisterment Among Late Modern Urban Girls. / Jørgensen, J. Normann; Madsen, Lian Malai; Møller, Janus Spindler. I: Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Copenhagen studies in bilingualism), 2010. s. 81-113 (PR)

154. Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. / Jørgensen, J. Normann; Madsen, Lian Malai; Møller, Janus Spindler. I: Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet ((Copenhagen studies in bilingualism), 2010. s. 5-9 (PR)

155. Grade School Students' Conversations. / Jørgensen, J. Normann; Kecik, Ilknur; Özcan, F. Hülya. I: A Text Collection of Turkish Grade School Students' Conversations. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Copenhagen studies in bilingualism. The Køge series), 2010. s. 5-10 (PR)

156. Skærpede holdninger til sproglig mangfoldighed i Danmark. / Holmen, Anne; Jørgensen, J. Normann. I: Sprogs status i Danmark 2021. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i tosprogethed), 2010. s. 121-135 (PR)

157. Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. / Jørgensen, J. Normann. I: Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i tosprogethed), 2010. s. 5-14 (PR)

158. Sprogs status i Danmark 2021. / Holmen, Anne; Jørgensen, J. Normann. I: Sprogs status i Danmark 2021. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i tosprogethed), 2010. s. 5-16 (PR)

159. Attitudes, ideology and awareness . / Kristiansen, Tore . I: The SAGE Handbook of Sociolinguistics. Sage Publications, 2010. s. 265-278 (PR)

160. Den herskende sprogideologis almægtighed: Om (ikke) at gribe chancen når den byder sig . / Kristiansen, Tore . I: Sprogs status i Danmark 2021. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i tosprogethed), 2010. s. 34-52 (PR)

161. Investigating language in space: Experimental techniques. / Kristiansen, Tore . I: Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Vol.1: Theories and Methods. Walter de Gruyter, 2010. s. 528-549 (PR)

162. Styre sproget - hvad taler vi om? / Kristiansen, Tore . I: HUMANT. Hvad er det moderne humaniora? Rapport om HumanT - den humanistiske tænketank. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2010. s. 47-50

163. Prosody in the Copenhagen Multiethnolect. / Foget Hansen, Gert; Pharao, Nicolai. I: Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Multilingual Matters, 2010. s. 79-95 (PR)

164. "Two Frankfurters" and a "Shawarma" for "Yoshimitsu": Membership Categories involved in Interactional Play in a Dinner Conversation in Copenhagen. / Møller, Janus Spindler. I: Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth language and Youth Identities. Cambridge Scholars Press, 2010. s. 123-150 (PR)

165. Polylingualism in the Steak House: Exploring Linguistic Practices in Late Modern Copenhagen. / Møller, Janus Spindler. I: Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices. Multilingual Matters, 2010. s. 127-141 (PR)

166. Linguistic practice and stereotypes among Copenhagen adolescents . / Maegaard, Marie . I: Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Multilingual Matters, 2010. s. 189-206 (PR)

167. Mood in Danish. / Christensen, Tanya Karoli; Heltoft, Lars. I: Mood in the Languages of Europe. John Benjamins Publishing Company, 2010. s. 85-102 (PR)

168. The potency and impotence of official language policy . / Kristiansen, Tore . I: Språkvård och språkpolitik: Svenska språknämndens forskningskonferens I Saltsjöbaden 2008. Nordstedts, 2010. s. 163-179