Journal articles 2010 

226. Cross-linguistic generic categories are linguists' generalizations: Author's reply to 'Semantic maps as helpers in the quest for generic categories' (Vaselinova 2010) and 'Positing grammatical categories: Linguists' vs. Speakers' generalizations' (Cristofaro 2010). / Boye, Kasper. I: Linguistic Discovery. Vol. 8, no 1. 2010. s. 31-34

227. Evidence for what? : Evidentiality and scope. / Boye, Kasper. I: Sprachtypologie und Universalienforschung. Vol. 63, no 4. 2010. s. 290-307 (PR)

228. Semantic maps and the identification of cross-linguistic generic categories: Evidentiality and its relation to epistemic modality. / Boye, Kasper. I: Linguistic Discovery. Vol 8, no 1. 2010. s. 4-22 (PR)

229. At være eller at have. / Boye, Kasper. I: Mål og mæle. Vol. 33, no 4. Oslo, 2010. s. 4-5

230. Dippedutter og duppeditter. / Boye, Kasper. I: Mål og mæle. Vol. 33, no 4. Oslo, 2010. s. 25-28

231. Fire norske skriftsprogsnormer. / Boye, Kasper. I: Mål og mæle. Vol. 33, no 2. Oslo, 2010. s. 24

232. Satte spørgsmål og stillede spørgsmålstegn. / Boye, Kasper. I: Mål og mæle. Vol. 33, no 3. Oslo, 2010. s. 5-6

233. Gud give det bliver til gid: Nedslag i en sprogforandringsproces. / Christensen, Tanya Karoli. I: Ny forskning i grammatik. Vol. 17. 2010. s. 5-22 (PR)

234. In memoriam Eli Fischer-Jørgensen, 1911-2010. / Basbøll, Hans; Gregersen, Frans; Grønnum, Nina. I: Phonetica. Vol. 66, no 4. 2010. s. 251-56 Picture:

235. How nice to be good at it: on the aesthetics of everyday language and the optimization of it in literature. / Gregersen, Frans. I: Acta Linguistica Hafniensia. Vol. 42, supplement 1. København, 2010. s. 159-176 (PR) Picture:

236. Participation through imitative repetitions. / Johansen, Marianne Dreyer. I: Discourse Studies. Vol. 12, no 6. 2010. s. 763-783

237. Sproglige mindretalsbørn. / Jørgensen, J. Normann. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. No 2. 2010.

238. Linguistic Effects of Immigration: Language Choice, Codeswitching, and Change in Western European Turkish. / Backus, Ad; Jørgensen, J. Normann; Pfaff, Carol. I: Language and Linguistics Compass. Vol. 4, no 7. 2010. s. 481-495 (PR)

239. Norms and Practices of Poly-Lingual Behavior: A Sociolinguistic Model. / Jørgensen, J. Normann; Varga, Somogy. I: Journal of Estonian and Finno-Ugric Studies. 2010. (PR)

240. Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: Conditions and consequences. / Kristiansen, Tore; Sandøy, Helge. I: International Journal of the Sociology of Language. No 204. 2010. s. 151-159 (PR)

241. Conscious and subconscious attitudes towards English Imports in the Nordic countries: Evidence for two levels of language ideology. / Kristiansen, Tore. I: International Journal of the Sociology of Language. No 204. 2010. s. 59-95 (PR)

242. Introduction. The linguistic consequences of globalisation: The Nordic laboratory. / Kristiansen, Tore; Sandøy, Helge. I: International Journal of Sociology of Language. No 204. 2010. s. 1-7 (PR)

243. Om betydningen af den senmoderne danske (K/M/L)-variation som henholdsvis Pige-sprog og Drenge-sprog. / Kristiansen, Tore. I: Skandinaviske sprogstudier. No 1. 2010. s. 132-151 (PR)

244. Sociolingvistikken og (sprog)politikken: Moralske tanker om det danske sprogsamfund. / Kristiansen, Tore. I: Danske Talesprog. Vol. 10. ?, 2010. s. 1-33 (PR)

245. Fonetisk variation som social praksis: belyst ved nyudviklinger i ungt københavnsk. / Maegaard, Marie. I: NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori. Vol. 39. København, 2010 s. 33-63 (PR)

246. Variable rules meet Impoverishment theory: Patterns of agreement levelling in English varieties. / Nevins, Andrew; Parrott, Jeffrey K. I: Lingua. Vol. 120, no 5. 2010 (PR)

247. Ordbrug og udtaleforandringer. / Pharao, Nicolai. I: NyS. No 39. København, 2010. s 137-165 (PR)

248. Hvor er bleven blevet af? Præteritum participium af stærke verber i Jylland. / Jensen, Torben Juel; Maegaard, Marie. I: Danske Talesprog. Vol 10 ?, 2010. s. 34-56 (PR)

249. Identitetskonstruktion ved orientering mod medlemsbundne aktiviteter. / Stæhr, Andreas. I: Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i Tosprogethed), 2010 (PR)

250. Identitetskonstruktion hos unge poli-linguale sprogere. / Stæhr, Andreas. I: Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i Tosprogethed), 2010 (PR)

251. "Dårlig norsk" og dansk med accent - en casebaseret undersøgelse af sprogbrug og identitetsarbejde. / Ag, Astrid. I: Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i Tosprogethed), 2010 (PR)

252. Storesøster ved bedst - en konversationsanalytisk undersøgelse af interaktionen mellem tre søstre. / Ag, Astrid. I: Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet (Københavnerstudier i Tosprogethed), 2010 (PR)

253. Language attitudes and the ideology of the Nordic. / Thøgersen, Jacob; Östman, Jan-Ola. I: International Journal of the Sociology of Language 204, 2010. s. 97-127 (PR)

254. Reference and clausal perception-verb complements. /Boye, Kasper. I: Linguistics 48.2, 2010. s. 391-430 (PR)