Contributions to books, anthologies or composite works

Individet i sproget. / Gregersen, F. & Sørensen, R. S. In: Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS). Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, 2011. p. 157-170 (CO)

Introduction. / Gregersen, F. In: Language Variation – European perspectives III. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011. p. 1-11

Language and Ideology in Denmark. / Gregersen, F. In: Standard languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus Press, 2011. 9 p. (PR)

Sildig Opvaagnen, men til hvad? / Gregersen, Frans. In: Ordmagneten. København: Gyldendal, 2011. p. 103-128 (PR)

Sociolingvistik og sproghistorie: Om uniformitetshypotesen / Gregersen, Frans. I. Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2011. p. 49-68 (PR)

Language and Languages in European Ideology, Political Documents, and Real Life. / Jørgensen, Jens Normann. In: Linguistic Diversity and European Democracy. Farnham, Surrey: Ashgate, 2011. 14 p. (PR)

Code-swiching. / Backus, A. & Jørgensen, Jens Normann. In: A toolkit for transnational communication in Europe. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities, 2011. p. 25-42 (PR) (CO)

Det er intonationen, vi hører det på: Perceptionsstudier i genkendelse af moderne dansk med henholdsvis jysk og københavnsk aksang. / Kristiansen, Tore., Maegaard, Marie & Pharao, Nicolai. In: Jysk, Ømål, Rigsdansk mv. Århus, 2011 p. 207-224

Resultater fra projektet Moderne Importord i sprogene I Norden: sprogholdningsundersøgelserne. / Kristiansen, Tore. In: Studier i Nordisk 2008-2009. Copenhagen, 2011 p. 111-134 (PR)

“Din sorte sort!”: - polysprogning blandt unge i superdiversiteten. / Møller, Janus Spindler. In: Tosprogethed i Danmark 1985-2010. Copenhagen: University of Copenhagen, faculty of Humanities (Copenhagen studies in bilingualism), 2011 p. 26-43 (PR)
16

Modality. / Boye, Kasper. In: The encyclopedia of applied linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011 (PR)

Grammaticalization and functional linguistics. / Boye, Kasper; Harder, Peter. In: The Oxford handbook of grammaticalization. Oxford: Oxford University Press, 2011 p. 56-68 (PR) (CO)

Language in Copenhagen: Changing social structures, changing ideologies, changing linguistic practices. / Jørgensen, Jens Normann; Maegaard, Marie. In: Multilingual Cities and Medium-Sized Language Communities. Multilingual Matters, 2011

SLICE: Critical perspectives on language (de)standardisation. / Kristiansen, Tore; Coupland, Nikolas. In: Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus Press, 2011 p. 11-35 (PR)