Conference proceedings and presentations

Generic ‘du’ in time and context – tracking an ongoing (re)conventionalization. / Jensen, Torben Juel. Symposium on the Dynamics of Language Conventionalization. Copenhagen: University of Copenhagen, 2012

Participles in Jutland: a real time study of regionalization and standardization. / Jensen, Torben Juel. N’CLAV Grand Meeting. Oslo, 2012

How did ‘man’ become ‘du’, or did it?: The sociolinguistics of generic pronoun variation in modern spoken Danish. / Jensen, Torben Juel; Gregersen, Frans. Sociolinguistic Symposium. Berlin, 2012

The role of norms and ideologies in relation to language practices and metalinguistic reflections. / Ag, Astrid. Language variation, language ideology, language acquisition, University of Zürich. Zürich, 2012

On distinct morphosyntactic mechanisms of vestigial case in Swedish and Danish. / Parrott, Jeffrey. 86th Annual Meeting of the Linguistic Society of America (LSA). Portland, Oregon, 2012

A Dictionary of Spoken Danish. / Hansen, Carsten; Hansen, Martin H. Submitted to ‘Euralex 2012 Proceedings’

Om udviklingen i mundtligt dansk: Dialekter og sociolekter. / Gregersen, Frans. Dansklærerforeningens Sprogkonference, Carlsberg Akademi. Copenhagen, 2012

Kan vi løse fagets udfordringer i fællesskab? / Gregersen, Frans. ’Dansk i mange retninger. Fagdidaktisk konference arrangeret i fællesskab mellem UCC og INSS’, Zahles seminarium. Copenhagen, 2012

Metodologisk masochisme. / Gregersen, Frans. Det Kongelige danske videnskabernes selskab. Copenhagen, 2012

Sproglig variation og fællestræk i Norden. / Gregersen, Frans. Miniseminar i anledning af overrækkelsen af ’Carl Hammerichs mindepris 2012’ til Lis Madsen, Schæffergården. Copenhagen, 2012

N.M. Petersens placering i dansk og nordisk sprogforskning i 1800-tallet. / Gregersen, Frans. Symposium i anledning af 150året for N. M. Petersens dødsdag, Selskab for Nordisk Filologi. Copenhagen, 2012

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT) – værkstedspræsentation af en ordbogsportal. / Hansen, Carsten; Hansen, Martin. In: Nordiske Studier i Leksikografi, No. 12. 2012

A Dictionary of Spoken Danish. / Hansen, Carsten; Hansen, Martin. In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 2012

Post-syntactic mechanisms of vestigial case in (North) Germanic. / Parrott, Jeffrey. Stockholm University, 2012

The convergent vestigial case of comparative objects. / Parrott, Jeffrey. 3rd N’CLAV Grand Meeting, University of Oslo. 2012

Why Do Germanic Vestigial-Case Languages Lack Oblique Subjects? / Parrott, Jeffrey. University of Iceland. 2012

On distinct morphosyntactic mechanisms of vestigial case in Swedish and Danish. / Parrott, Jeffrey. 86th Annual Meeting of the Linguistic Society of America (LSA), Portland, USA. 2012

On category and variation. / Christensen, Tanya Karoli. 6th Institute for the Study of Form, Meaning and Human Behaviour, Copenhagen 2012

Expressing certainty and uncertainty in spoken Danish: On semantic variation and how it can be studied. / Christensen, Tanya. 3rd Grand Meeting of N’CLAV, Göteborg 2012

Word order as a signal in Danish main and subordinate clauses. / Christensen, Tanya Karoli. 11th Columbia School Conference: For the Study of Form, Meaning and Human Behaviour, New Brunswick, USA, 2012

The challenges of spoken syntax data: On the quantitative operationalisation of a semantic hypothesis. / Jensen, Torben Juel; Christensen, Tanya Karoli. New Ways of Analysing Syntactic Variation, Nijmegen, 2012

Illuminati and superdiversity. / Stæhr, Andreas. Sociolinguistic Symposium 19, Berlin, 2012

Illuminati and superdiversity. / Stæhr, Andreas. 4th conference in explorations in ethnography, language and communication: Anlysis and impact in linguistic ethnography, Copenhagen, 2012

Languaging on the Facebook wall – norms of language use on Facebook. / Stæhr, Andreas. 11th Nordic Conference on Bilingualism, Copenhagen, 2012

Languaging on the Facebook Wall – emergent norms of language use on Facebook. / Stæhr, Andreas. INCOLAS symposium, Copenhagen, 2012

Normer for sprogbrug på Facebook. / Stæhr, Andreas. Language variation, language ideology, language acquisition, Zürich, 2012