Contributions to books, anthologies or composite works

Er nok nok? / Christensen, T. K. 2013 Betydning og forståelse. Selskab for Nordisk Filologi, 11 s. (PR)

Helt vildt Henrik Jørgensen-agtig og andre nydannelser af samme slags-agtig-hed / Gregersen, F. & Christensen, T. K. 2013 Gode ord er bedre end guld. : Festskrift til Henrik Jørgensen. Borchmann, S., Schoonderbeek Hansen, I., Thode Hougaard, T., Togeby, O. & Widell, P. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 183-198 (PR)
Author's version 

On the need to access deep evaluations when searching for the motor of standard language change / Grondelaers, S. & Kristiansen, T. 2013 Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Kristiansen, T. & Grondelaers, S. (red.). Oslo: Novus forlag, s. 9–52 44 s. (Standard Language Ideology in Contemporary Europe, Vol. 2). (PR)

Controlled manipulation of intonational difference: An experimental study of intonation patterns as the basis for language-ideological constructs of geographical provenance and linguistic standardness in young Danes / Kristiansen, T., Pharao, N. & Maegaard, M. 2013 Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Kristiansen, T. & Grondelaers, S. (red.). Oslo: Novus forlag, s. 355–374 20 s. (Standard Language Ideology in Contemporary Europe, Vol. 2). (PR)

Language attitudes in the Nordic countries / Kristiansen, T. 2013 The Social Meanings of Language, Dialect and Accent: International Perspectives on Speech Styles. Giles, H. & Watson, B. (red.). New York: Peter Lang, Kap. 4, s. 64–83 20 s. (PR)

Perspektiv på dansk talesprogsforskning i de sidste 100 år / Kristiansen, T. 2013 Talemålsforskning i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. Elmevik, L. & Jahr, E. H. (red.). Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 139–150 12 s. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, Vol. CXXVII). (PR)

Language in Copenhagen: Changing social structures, changing ideologies, changing linguistic practices / Maegaard, M. & Jørgensen, J. N. 2013 Multilingual Cities and Medium-Sized Language Communities. Boix, E., Vila-i-Moreno, X. & Bretxa, V. (red.). Multilingual Matters (PR)

Stylistic and pedagogical consequences of university teaching in English in Europe / Thøgersen, J. 2013 Language Alternation, Language Choice, and Language Encounter in International Education. Haberland, H., Lønsmann, D. & Preisler, B. (red.). Springer, s. 181-198 17 s. (Multilingual Education). (PR)

Noter til sprogsynets historie i Danmark fra Rasmus Rask til J. Normann Jørgensen / Gregersen, F. 2013 Betydning & Forståelse : Festskrift til Hanne Ruus. Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen, Karen Skovgaard-Petersen, Selskab for Nordisk Filologi, s. 335-350 (PR)
Author's version 

“Klubben, grupperne og sproget”: Social praksis, sprogbrug og social integration i En københavnsk kampsportsklub / Madsen, L. M. 2013 S Agergaard & H Bonde (red), Integration gennem kroppen: Idræt, etnicitet og velfærdspolitik. Museum Tusculanum, s. 105-125. (PR)

Grammatik og sprogbrugsanalyse : Tilfældet refleksivt anvendte pronominer / Jensen, T. J. 2013 Betydning & forståelse: Festskrift til Hanne Ruus. Dorthe Duncker; Anne Mette Hansen; Karen Skovgaard-Petersen. København : Selskab for Nordisk Filologi, 2013. s. 209-223.