English in Nordic Universities: Ideology and practice. Hultgren, A. K., Gregersen, F., & Thøgersen, J. (eds.) (2014) (CO) (PR). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (Studies in World Language Problems, Vol. 5).

Filologen N.M. Petersen - grundlægger og fornyer. / Gregersen, Frans (Redaktør); Hansen, Anne Mette (Redaktør); Jensen, Viggo Bank (Redaktør) (CO) (PR). 1. udg. København : Selskab for Nordisk Filologi, 2014.

Hvor parallelt: Om parallellspråkighet på Nordens universitet. / Gregersen, Frans (Redaktør). (OA) http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-535 1. udg. København : Nordic Council of Ministers, 2014. 484 s. (Tema Nord; Nr. 2014: 535).

Stability and divergence in language contact. Factors and mechanisms. / Kühl, Karoline (Redaktør); Braunmüller, Kurt (Redaktør); Höder, Steffen (Redaktør). Amsterdam : John Benjamines Publishing Company, 2014. (Studies in Language Variation; Nr. 16) (CO) (PR).

Danske Talesprog 14 / Kristiansen, Tore, Asgerd Gudiksen og Jann Scheuer (red.). 2014. Udg. Museum Tusculanums Forlag, Frederiksberg (CO) (PR).

NyS 47, Nydanske Studier / Red. Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Tanya Karoli Christensen, Marianne Rathje, Janus Mortensen, Jørgen Schack. 2014. Udg. Dansk Sprognævn, Frederiksberg (CO) (PR)

NyS 46, Nydanske Studier. Sprogbrug i de nye medier /Red. Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Tanya Karoli Christensen, Marianne Rathje, Janus Mortensen, Jann Scheuer, Jørgen Schack. 2014. Udg. Dansk Sprognævn, Frederiksberg (CO) (PR)

Everyday Languaging / Madsen, Lian Malai, Martha Karrebæk & Janus Spindler Møller (eds.): 2014. (indleveret). Antologi. Mouton de Gruyter. (PR)