On the possible relationship between sociolinguistic variables, Lecture given at Workshop at the Meertens Institut Frans Gregersen (Taler), Dato: 15 jan 2014 → 18 jan 2014;

Skabelse, individets rolle i sprogets verden Frans Gregersen (Foredragsholder) Dato: 30 jan 2014, foredrag i en serie arrangeret af Vartov Valgmenighed og Grundtvigsk Forum om skabelse og individualitet

Hvad er dansk sprog egentlig? Frans Gregersen (Foredragsholder) Dato: 20 feb 2014, Foredrag i Modersmål-Selskabet i anledning af den internationale modersmålsdag

The long and winding road from production data to the psychological reality of linguistic variation, Lecture given at Research Seminar at Semiotics, Aarhus University Frans Gregersen (Taler) Dato: 12 mar 2014

Fra dialektdød til sproglig variation i et multikulturelt informationssamfund Frans Gregersen (Foredragsholder)

Fælles foredrag med Pia Quist, Forskningens døgn i Videnskabernes Selskab Dato: 25 apr 2014

Kampen om Rasmus Rask i samtid og eftertid, Foredrag ved temadag om Komparativ lingvistiks forhistorie: Et seminar arrangeret af Minna Skafte Jensen, Forum for Renæssancestudier Frans Gregersen (Foredragsholder) Dato: 25 apr 2014

Hvem fortæller Poul? En grammatisk analyse og en personlig beretning om Poul og danskfaget, bidrag til festseminar Poul Behrendt 70 år Frans Gregersen (Taler) Dato: 15 maj 2014

From style to dca and beyond, paper given at PhD Course in GENRE, Agder University, Kristiansand Frans Gregersen (Taler) Dato: 21 maj 2014 → 23 maj 2014

A Matter of Scale only? Plenary given at Methods in Dialectology XV, Groningen Frans Gregersen (Taler) Dato: 11 aug 2014

Parallelsproglighed som indsatsområde. Præsentation af rapporten Hvor parallelt samt deltagelse i afslutningsdebatten som oplægsholder, Nordisk sprogmøde Stockholm Frans Gregersen (Taler) Dato: 29 aug 2014

Sammenhænge mellem sprog og historie - nogle forsøg, plenar på MUDS 15: Møder om Udforskning af det Danske Sprog Frans Gregersen (Oplægsholder) Dato: 8 okt 2014

NOS-HS Exploratory Workshop 1 on Societal Conditions for Language Change Frans Gregersen (Arrangør) Dato: 19 okt 2014 → 21 okt 2014

Statusrapport Danmark, NOS-HS Exploratory Workshop 1 on Societal Conditions for Language Change Frans Gregersen (Taler) Dato: 19 okt 2014 → 21 okt 2014

Sprogvidenskabens videnskabsteori og –historie, oplæg ved Humanomics 25. gruppemøde Frans Gregersen (Deltager) 24 okt 2014

Parallelsproglighed: Kan man bruge to sprog parallelt? Oplæg ved Norsk Språkråds strategikonferanse Frans Gregersen (Taler) 30 okt 2014

Intra-speaker variation and change / Jensen, Torben Juel; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. 2014. Abstract from Methods in Dialectology, Groningen, Holland.

Comparing speech samples: On the challenge of comparability in panel studies of language change in real time. / Gregersen, Frans; Jensen, Torben Juel; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. 2014. Abstract from Methods in dialectology, Groningen, Holland.

(Lack) of semantic equivalence between variants. / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. 2014. Abstract from Sociosyntax, København, Danmark.
 

Corpus-driven testing of a semantico-pragmatic hypothesis : Word order in spoken Danish subordinate clauses. / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. 2014. Abstract from SLE 2014, Poznan, Polen.

Deklarativ ledstilling i adverbielle ledsætninger / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel; Christensen, Marie Herget. 2014. Abstract from MUDS 15, Aarhus, Danmark.
 

Extending over time : General extenders in Danish. / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel; Christensen, Marie Herget. 2014. Abstract from New Ways of Analyzing Variation, Chicago, USA.

Jeg snakkede quite a bit engelsk til hende. Amerikadansk i 1970'erne / Karoline Kühl (Foredragsholder) Sociolingvistisk Studiekreds : 04/02/14 Nordisk Forskningsinstitut.

Caught in privileges: How official recognition stops the development of pluricentricity / Karoline Kühl (Foredragsholder) 3rd International Conference on Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages :  03/07/14 - 04/07/14 Nordisk Forskningsinstitut

Why experiments?: On experimental studies of linguistic variation, social meaning, and attitudes / Maegaard Marie (Foredragsholder). Sociolingvistisk Netværks Årskonference 7. marts 2014, Oslo, Norge.

Selling wine and dialect: Creating authenticity in a Bornholm winery through the use of traditional Bornholmian dialect / Maegaard, Marie, Malene Monka & Jann Scheuer. Sociolinguistics Symposium 20, 19. juni 2014. Jyväskylä, Finland.

Dialekt og turisme. / Maegaard, Marie & Malene Monka (arrangør af workshop). Nordisk Dialektologkonference 23. aug 2014, Mariehamn, Finland.

“Og til sidst skal de hen forbi kasseapparatet” - konstruktionen af den autentiske bornholmske vinoplevelse gennem brug af traditionel bornholmsk dialekt / Maegaard, Marie, Malene Monka & Jann Scheuer (Foredragsholder). Nordisk Dialektologkonference 23. aug 2014, Mariehamn, Finland.

Language in Danish/English speaking families in Denmark / Larsen, Anne & Marie Maegaard. GlobLinMed symposium. 2. oktober 2014. Københavns Universitet.

Sprog i dansk/engelsksprogede familier i Danmark / Larsen, Anne & Marie Maegaard (foredragsholder). 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. 9. oktober 2014. Aarhus Universitet.

Findes der præpositionspassiv i dansk? / Laanemets, A. & E. Engdahl. MUDS 15 - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, 8.-9. oktober 2014.

Översättning av modalitet – en studie av det svenska modalverbet böra och dess översättningsekvivalenter i estniskan / Laanemets, A. & H. Mihkelson. Svenskans Beskrivning 34, Lunds Universitet, Sverige, 22.-24. oktober 2014.

Discourse-pragmatic or semantic variation? Christensen, Tanya Karoli. Discourse-Pragmatic Variation & Change. 07/04/14

Modal particles and sentence types. Christensen, Tanya Karoli. Getting to the bottom of modal particles.  01/07/14

Corpus-based testing of a semantico-pragmatic hypothesis. Christensen, Tanya Karoli & Torben Juel Jensen. SLE 2014 : Annual Metting of the Societas Linguistica Europeaea 12/09/14

Epistemic adverbials in modern spoken Danish. Christensen, Tanya Karoli .SLE 2014 : Annual Metting of the Societas Linguistica Europeaea. 12 sep. 2014

”Illuminati, YouTube og transkulturelle strømninger og symboler blandt unge” Presentation at ”Det digitale subjekt”. Presentation. Andreas Stæhr University of Copenhagen. 10. december 2014

”Normativitet som social ressource på Facebook” Presentation at “Sprogbrugen i de nye medier – skandinaviske perspektiver. Andrea Stæhr. Syddansk Universitet, Institut for sprog og kommunikation. 30. april 2014

Sociosyntax : The relation between social and linguistic factors in explaining syntactic variation and change, Symposium at LANCHART, University of Copenhagen. Organized by Tanya Karoli Christensen & Torben Juel Jensen. 13/11/14 - 14/11/14

Intra-speaker variation and change. Jensen, Torben Juel; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. 2014. Abstract from Methods in Dialectology, Groningen, Holland. 12 aug. 2014

Comparing speech samples: On the challenge of comparability in panel studies of language change in real time. Gregersen, Frans; Jensen, Torben Juel; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai. 2014. Abstract from Methods in dialectology, Groningen, Holland. 14 aug. 2014

Deklarativ ledstilling i adverbielle ledsætninger. Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel; Christensen, Marie Herget. 2014. Abstract from MUDS 15, Aarhus, Danmark. 10 okt. 2014

Extending over time : General extenders in Danish. Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel; Christensen, Marie Herget. 2014. Abstract from New Ways of Analyzing Variation, Chicago, USA. 25 okt. 2014

(Lack) of semantic equivalence between variants. Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. 2014. Abstract from Sociosyntax, København, Danmark. 13 nov 10/14

Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog Foredrag I Leda (Foreningen af Leksikografer i Danmark, http://leksikografer.dk/) Hansen, Carsten 30. april 2014

Ordbog over Danske Interjektioner (ODI) i krydsfeltet mellem empiri og normering Foredrag på MUDS 14 (Møde til Udforskningen af Dansk Sprog, http://www.muds.dk/) Hansen, Carsten 9. oktober 2014