Sprog. / Gregersen, Frans. Ny pædagogisk opslagsbog. red. / Lone Bæk Brønsted; Christina Jørgensen; Martha Mottelson; Lars Jakob Muschinsky. København: Hans Reitzel, 2014. s. 421-429. Publikation: Formidling › Encyclopædiartikel

Forord. / Gregersen, Frans. Hvor parallelt (pdf). red. / Frans Gregersen. 1. udg. København : Nordic Council of Ministers, 2014. s. 11-13 ( Tema Nord; Nr. 2014: 535). Publikation: Forskning › Forord/efterskrift (OA) http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-535

Coding in time : On the historical character of linguistic knowledge. / Gregersen, Frans. The Sociolinguistics of Grammar. red. / Tor Åfarli; Brit Mæhlum. 1. udg. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. s. 237-257 12 (Studies in Language Companion Series; Nr. 154). (PR)

Den nordiske fortryller og den nordiske fortryllelse - Niels Matthias Petersen til minde. / Gregersen, Frans.

Filologen N.M. Petersen - grundlægger og fornyer. red. / Frans Gregersen; Anne Mette Hansen; Viggo Bank Jensen. 1. udg. København : Selskab for Nordisk Filologi, 2014. s. 7-38 1. (PR)

English at Nordic Universities. Ideologies and Practices. / Gregersen, Frans. English in Nordic Universities: Ideologies and practices. red. / Anna Kristina Hultgren; Frans Gregersen; Jacob Thøgersen. Vol. 5, 1. udg. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. s.1-26 (Studies in World Language Problems, Vol. 5). (PR)

Forord: Se N.M. Petersen. / Gregersen, Frans; Hansen, Anne Mette; Jensen, Viggo Bank. Filologen N.M. Petersen - grundlægger og fornyer. red. / Frans Gregersen; Anne Mette Hansen; Viggo Bank Jensen. 1. udg. København : Selskab for Nordisk Filologi, 2014. s. 5-6.

Genreanalyse: Gennemskuelig reklame eller troværdige testimonials på Københavns Universitets hjemmeside? / Gregersen, Frans. Organisationskommunikation: Teori og cases om tekst og tale. red. / Helle Petersen. 1. udg. København: Samfundslitteratur, 2014. s. 87-118. (PR)

Genre and conversation: Constrained creativity/ Gregersen, Frans. bidrag til antologien Genre and… red. Sune Auken, Palle Schantz Lauridsen og Christel Sunesen, (PR) (OA)

Phonetic variation across centuries: On the possible reappearance of a case of stable variation in Copenhagen Danish. / Gregersen, Frans. Linguistic Variation Confronting Fact and Theory. red. / Rena Torres Cacoullos; Nathalie Dion; André Lapierre. London : Routledge/Taylor and Francis Group, 2014. (PR), udk. 11.11 2014

Det danske talesprogs udvikling i perioden 1800-2000. / Gregersen, Frans. De nordiske talesprogs udvikling i perioden 1800-2000 (foreløbig titel) red. Helge Sandøy, under udgivelse efter peer review, ms 35 s. (PR)

Sprogpolitik og internationalisering på nordiske universiteter. / Gregersen, Frans; Josephson, Olle. Hvor parallelt: Om parallellspråkighet på Nordens universitet . red. / Frans Gregersen. 1. udg. København : Nordic Council of Ministers, 2014. s. 17-33 (Tema Nord; Nr. 2014: 535). (CO) (OA) http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-535

Strukturalisme. / Gregersen, Frans. Humanistisk videnskabsteori. red. / Finn Collin; Simo Køppe. 3. udg. København : Lindhardt & Ringhof, 2014. s. 311-346. (PR)

The LANCHART Corpus./ Gregersen, Frans, Maegaard, Marie and Pharao, Nicolai. Oxford Handbook of Corpus Phonology, Durand, Gut and Kristoffersen (eds.), Oxford: Oxford University Press, 534-545 (PR)

Det flade a i prestige- og i hverdagssprog: Har det flade a sejret? / Thøgersen, J. 2013 MUDS-Rapport 14: 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus, s. 423-438 10 s. (PR) (OA)

Danmarks Radio og ideen om det bedste sprog Thøgersen, J. (2014).. I E. G. Jensen, J. Kreutzfeldt, M. Michelsen, & E. Svendsen (red.), Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver.

South Schleswig Danish: Caught between disregard and privileges. / Kühl, Karoline. Pluricentric languages worldwide and pluricentric theory. red. / Rudolf Muhr; Dawn Marley; Anu Bissoonauth-Bedford; Leonard Kretzenbacher. Wien : Peter Lang, 2014. (PR)

Stability and divergence in language contact. An extended perspective. / Kühl, Karoline; Braunmüller, Kurt. Stability and divergence in language contact. red. / Kurt Braunmüller; Steffen Höder; Karoline Kühl. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamines Publishing Company, 2014. (PR) (Studies in Language Variation).

Faroe Danish. An unknown variety. / Kühl, Karoline. Language Variation - European Perspectives V . red. / Eivind Nessa Torgersen; Brit Mæhlum. Vol. 5 Amsterdam/Philadelphia : John Benjamines Publishing Company, 2014. (Studies in Language Variation), (PR) accepted for publication.

The primary relevance of subconsciously offered attitudes. Focusing the language-ideological aspect of sociolinguistic change / Kristiansen, Tore. In: Alexei Prikhodkine and Dennis R. Preston (eds.). Language attitudes: Variability, Processes and Outcomes. Benjamins. (PR)

Sociodialectology / Kristiansen, Tore. Under udgivelse. In: Charles Boberg, John Nerbonne and Dominic Watt (eds.) Handbook of Dialectology. Wiley Blackwell Publishing. xx–xx. (PR)

Holdninger blandt unge og ældre færinger til færøske måder at tale dansk på / Debess, Iben Nyholm, Sandra E. Saxov, Sóleyð Thomsen og Tore Kristiansen. Danske Talesprog 14. 55–94. (PR)

Does mediated language influence immediate language? /Kristiansen, Tore. 2014. In: Jannis Androutsopoulos (ed.) Mediatization and Sociolinguistic Change. FRIAS Linguae & Litterae series. Berlin: Mouton de Gruyter. 99–126. (PR)

Generic 'du' in time and context : Intra-individual variation and change. / Jensen, Torben Juel. 2014. Creativity and Continuity: Perspectives on the Dynamics of Language Conventionalization. John Benjamins Publishing Company, In Press. (PR)

Sætningsadverbialer i ledsætninger som forgrundssignal / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. I: Ny forskning i grammatik, Vol. 21, 2014. (PR)

Word order variation and foregrounding of complement clauses : Exploring the meaning of sentence adverbials as signals of word order. / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. 2014. Language variation - European Perspectives. Vol. V John Benjamins Publishing Company, In press. (Studies in Language Variation). (PR)

/s/ variation and perceptions of male sexuality in Denmark. Maegaard, Marie & Nicolai Pharao. In press. In Erez Levon & Ronald Beline Mendes (eds): Language, Sexuality and Power: Studies in Intersectional Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. (PR)

Language in Copenhagen: Changing social structures, changing ideologies, changing linguistic practices. Maegaard, Marie & J. Normann Jørgensen. In press. In Emili Boix, Xavier Vila-i-Moreno & Vanessa Bretxa (eds): Multilingual Cities and Medium-Sized Language Communities. Multilingual Matters, Bristol. (PR)

Globalisering, Sprogning og Normativitet - online og ofline / Møller, J. S. & Madsen, L. M. 2014: Københavnerstudier i Tosprogethed bind 70. Møller, J. S. & Madsen, L. M. (red.). København, Vol. 70, Kap. 1, s. 5-12.

The Routledge Companion to English Studies / Møller, J. S. & Jørgensen, J. N. 2014. Leung, C. & Street, B. V. (red.). London & New Tork: Routledge/Taylor and Francis Group, Kap. 5, s. 67-83 17 s. (PR)

“You Black Black”: Polycentric Norms for the Use of Terms Associated with Ethnicity / Møller, Janus Spindler (Indleveret). To appear in: K. Arnaut, M. Spotti & M. S. Karrebæk (eds.). Wasted Language: Super-Diversity and the Sociolinguistics of Interstices. Clevedon, Avon: Multilingual Matters. (PR)

The Enregisterment of Minority Languages in a Danish Classroom / Møller, Janus Spindler (Indleveret): To appear in: Agha, Asif & Frog (eds.) Registers of Communication, in the series Studia Fennica Linguistica, Helsinki: Finnish Literature Society. (PR)

We drive your buses! - sociolinguistic reactions to nationalism among young languagers in Copenhagen / Møller, Janus Spindler; Madsen, Lian Malai, Martha Karrebæk (Indleveret):  To appear in: (eds.): Everyday Languaging. Mouton de Gruyter. (PR)

Introduction. In: Everyday Languaging / Madsen, Lian Malai, Martha Karrebæk & Janus Spindler Møller (eds.) (indleveret): Antologi. Mouton de Gruyter. (PR)

Angepasst mehrsprachig: Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen / Dreier, B. Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline.  Red.: Møller, J. S., Madsen, L. M.: Serie: Københavnerstudier i tosprogethed Bd. 70, s. 167-202.

En længdeundersøgelse af småordsstød hos sjællændere i 1980’erne og 20 år senere / Jørgensen, Jens Normann & Kristensen, Keld: in: Danske Talesprog, 2014; no 14. Copenhagen. p. 4-29. (PR)