Towards a Unified Theory of Language and Globalization: The Case of English in Nordic Universities / Hultgren, A. K., & Thøgersen, J. (2014). Language Problems and Language Planning. (PR)

'Det er easy at tale engelsk også'. Amerikadansk i 1960'erne og 1970'erne. / Kühl, Karoline. Nydanske Sprogstudier, Vol. 47, udk. 2014. (PR)

Danske aflæggere i Nordeuropa: Færødansk, sydslesvigdansk og bokmål. / Kühl, Karoline. Danske Talesprog, Vol. 14, udk. 2014. (PR)

Style-dependent rules for reduction. Mixed-model multiple linear regression analysis of reduction phenomena in Danish news readings. / Petersen, Jan Heegård; Thøgersen, Jacob. 2014. Nordic Journal of Linguistics 37(2): 325-365. (CO)(PR)

Det er klart at ledsætninger har da ledsætningsordstilling -eller har de? / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel. I: Nyt fra Sprognaevnet, Vol. 2014, Nr. 1, 2014, s. 1-7. (PR)(OA) http://www.dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/nyt%20fra%20sprognaevnet%201%2014%20web.pdf

What do(es) you mean? : The pragmatics of generic second person pronouns in modern spoken Danish. / Jensen, Torben Juel; Gregersen, Frans. 2014. I: Pragmatics - Quarterly Publication of the International Pragmatics Association, Under peer review. http://dgcss.hum.ku.dk/ansatte/?pure=files%2F119590375%2FJensen_Gregersen_Revised_version_01_04.pdf (OA)

Polylingual development among Turkish speakers in a Danish primary school -: a critical view on the fourth grade slump / Møller, J. S., Jørgensen, J. N. & Holmen, A. 2014, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 17/1, p. 32-54. (PR)

Indexical meanings of [s+] among Copenhagen youth: Social perception of a phonetic variant in different prosodic contexts / Pharao, N., Maegaard, M., Møller, J. S. & Kristiansen, T. 2014, Language in Society, 43/ 1, p. 1-31. (PR)

Etnografisk metode i sociolingvistikken. Maegaard / Marie Maegaard. 2014. Folkmålsstudier 52, p. 57-76. (PR)

Knowing the driving force in language change: density or subjectivity? Kristiansen, Tore. 2014. Journal of Sociolinguistics 18/2, p. 233–241. (PR)

"Sociale betydninger af [tj] og [s+] blandt unge i København" Lillelund, Aleksandra og Pharao, Nicolai, Danske Talesprog 14, 94-123.

Sætningsadverbialer i ledsætninger som forgrundssignal. Christensen, Tanya Karoli & Torben Juel Jensen. I: Ny forskning i grammatik, vol. 21, p. 37-53. (PR)

Normativitet som social ressource på Facebook. Hyttel-Sørensen, Liva & Andreas Stæhr (2014). In: Sprogbrug i de nye medier, Nys 46. København: Nydanske Sprogstudier. (PR)

The appropriation of transcultural flows among Copenhagen youth - the case of Illuminati. Stæhr, Andreas (2014) In: Jannis Androutsopoulos & Kasper Juffermans (eds.): Digital language practices in Superdiversity, Discourse, Context & Media, vol. 4-5 (PR)

Metapragmatic activities on Facebook. Enregisterment across written and spoken language practices. Stæhr, Andreas (2014): Working papers in urban language and literacies, Paper 124.

Det er klart at ledsætninger har da ledsætningsordstilling - eller har de?.  Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel I: Nyt fra Sprognaevnet, Vol. 2014, Nr. 1, 2014, s. 1-7. (PR)

Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Hansen, Carsten. (2014). LEDA-nyt 58.