Standard Languages and Multilingualism in European History / Kristiansen, Tore. Under udgivelse. Review of Matthias Hüning, Ulrike Vogl and Olivier Moliner (eds).  Journal of Multilingual and Multicultural Development. xx–xx.

Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. / Gregersen, Frans. I: Maal og Minne, Vol. 2014, Nr. 1, 25.06.2014, s. 144-151.

Mindeord om Finn Hauberg Mortensen. / Gregersen, Frans. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Oversigt over Selskabets Virksomhed, Nr. 2013-2014, 21.09.2014, s. 224-235.