Ændringsblindhed i sætningsprocessering i skriftlig dansk: Opmærksomhedsforskelle på homonyme hjælpe- og fuldverber / Christensen, Marie Herget: I: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Vol. 15, 2015, s. 83-97. (PR)

Promotion of prepositional complements in Scandinavian – the role of affectedness / Laanemets / Anu; Engdahl, Elisabet: I: SLE 2015: Annual meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden, Belgien. 2015. (PR)

RAISING OF /A/ IN COPENHAGEN DANISH – PERCEPTUAL CONSEQUENCES ACROSS TWO GENERATIONS / Pharao, Nicolai; Thøgersen, Jacob. 2015. (PR)

Prepositional passives in mainland Scandinavian / Engdahl, Elisabet; Laanemets, Anu: I: Grammatik i Fokus, Lund, Sverige. 2015. (PR)

Is there a HAVE-switch in Danish? / Laanemets, Anu: I: New Ways of Analyzing Variation, Toronto, Canada. 2015. (PR)

Findes der præpositionspassiv i dansk? / Laanemets, Anu; Engdahl, Elisabet: I: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Vol. 15, 2015, s. 219-236. (PR)

AUX-Variation in Danish - the case of ‘gå’ (go) / Laanemets, Anu: In: International Conference on Language Variation in Europe, Leipzig, Tyskland. 2015. (PR)

Adverbielle ledsætningers ledstilling i dansk talesprog / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel; Christensen, Marie Herget. In: MUDS. Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Vol. 15. Institut for Kommunikation og Sprog, Aarhus Universitet, 2015. s. 97-115 (PR)

Word order variation and foregrounding of complement clauses: Exploring the meaning of sentence adverbials as signals of word order / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel: In: Language variation - European Perspectives: Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. Vol. V Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015. s. 69–86 (PR)

Word order variation in adverbial clauses / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel: In: New Ways of Analyzing Variation, Toronto, Canada. 2015. (PR)

Extending in time and space: General extenders in Danish / Jensen, Torben Juel; Christensen, Tanya Karoli: In: International Conference on Language Variation in Europe, Leipzig, 2015. (PR)

Den nordiske tryllekunst / Frans Gregersen; Kursus for nordiske sprogpiloter 20. januar

Hugo Schuchardt’s view of Sound Change /Frans Gregersen; inviteret oplæg på Sprogvidenskabshistorisk træf, SDU Odense, 5. maj (OA)

Complexity – from the language user’s point of view / Frans Gregersen; invited plenary at Language Complexity, international symposium at NTNU, Trondheim, 15-16-10 (OA)

Nordic Language Policies: Central Problems in the language policies for universities and people in the era of globalization /Frans Gregersen; Invited lecture at Skandinavie als proeftuijn, Universiteit van Amsterdam 23.10 (OA)

Sproglig variation i Norden / Frans Gregersen; oplæg på KULT netværks todagesarrangement for gymnasier i DK og Norden: Fokus Norden, 6.11

Afslutningskonference for LingCorp-projektet (RUC) / Frans Gregersen; inviteret discussant, Comwell Roskilde 30.11-1.12