The primary relevance of subconsciously offered attitudes: Focusing the language ideological aspect of sociolinguistic change. Responses to Language Varieties: Variability, processes and outcomes / Kristiansen, Tore: in: IMPACT: Studies in Language and Society, Vol. 39. John Benjamins Publishing Company, 2015. s. 87-116. (PR)

Language in Copenhagen: Changing social structures, changing ideologies, changing linguistic practices. Urban Diversities and Language Policies in Medium-Sized Linguistic Communities / Maegaard, Marie; Jørgensen, J. Normann: In: Multilingual Matters, 2015. s. 168-185. (PR)

Indledning. Sprogforandring i virkelig tid. Hvad ved vi nu - om danske talesprog? /red. Frans Gregersen; Tore Kristiansen. København: Sprogforandringscentret, 2015. s. 9-45. (PR) (OA)

The Enregisterment of Minority Languages in a Danish Classroom. Registers of Communication/ Møller, Janus Spindler: In: Studia Fennica Linguistica; Nr. 18. 2015. s. 107-123. (PR)

Eksperimentelle sprogholdningsstudier: - fra helhedsvurderinger til enkelttræk /Pharao, Nicolai; Kristiansen, Tore; Møller, Janus Spindler; Maegaard, Marie: In: Hvad ved vi nu - om danske talesprog? Sprogforandringscentret. 2015. s. 109-123. (PR)

Grammatisk variation og forandring i moderne dansk / Christensen, Tanya Karoli; Jensen, Torben Juel: In: Hvad ved vi nu - om danske talesprog? Sprogforandringscentret, København. 2015. s. 203-219. (PR) (OA)

Sprogforandring og sprogholdninger / Jensen, Torben Juel; Kristiansen, Tore; Maegaard, Marie: In: Hvad ved vi nu - om danske talesprog? Sprogforandringscentret, København. 2015. s. 49-65. (PR) (OA)

Eksperimentelle sprogholdningsstudier: - fra helhedsvurderinger til enkelttræk / Pharao, Nicolai; Kristiansen, Tore; Møller, Janus Spindler; Maegaard, Marie: In: Hvad ved vi nu - om danske talesprog. Sprogforandringscentret, København. 2015. s. 109-123. (PR) (OA)

Hvad er forudsætningerne for en (u)mulig retskrivningsreform? / Gregersen, Frans. Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen: In. Skrifter, Vol. 46. Dansk Sprognævn, 2015. s. 125-140 (PR)

Talesproget og udviklingen i sprogsamfundet Danmark 1800-2000 / Gregersen, Frans. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. red. / Helge Sandøy. 1. udg. Oslo: Novus forlag, 2015. s. 381-408 17 (PR)

Talesprogsudvikling og dens indlejring i samfundsmæssige forandringer 1800-2000 / Gregersen, Frans. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. red. / Helge Sandøy. Oslo: Novus forlag, 2015. s. 59-87 4. (PR)

Kapitel 12: Talens forandringer – sproglig variation hos den talende inden for interviewsituationer og i samme situation over tid / Gregersen, Frans. 1 udg. København: Sprogforandringscentret, 2015. 22 s. (PR)

Genre and Everyday Conversation / Gregersen, Frans. Genre and .... red. / Sune Auken; Palle Schantz Lauridsen; Anders Juhl Rasmussen. København: Ekbatana, 2015. s. 56-98 (Copenhagen Studies in Genre, Vol. 2). (PR)