Sprogholdninger blandt unge på Bornholm / Kristiansen, Tore: I: Danske Talesprog, Vol. 15, 2015, s. 209-233. (PR) 

Prepositional passives in Danish, Norwegian and Swedish: A corpus study / Laanemets, Anu; Engdahl, Elisabet: I: Nordic Journal of Linguistics, Vol. 38, Nr. 3, 2015, s. 285-337. (PR)

Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli: substantiver i nøgenform og med udfyldt bestemmerplads / Christensen, Marie Herget: I: Ny forskning i grammatik, Vol. 22, 2015, s. 77-91. (PR) 

Passiv bør undgås - eller bør den?: En receptionsundersøgelse af passivers indflydelse på forståelse af og holdninger til breve fra en offentlig myndighed / Ingemansson, Julie Meyer; Jensen, Torben Juel. I: NyS, Vol. 49, 5, 2015, s. 123-165. (PR) 

Lects are perceptually invariant but productively variable: A coherent claim about Danish lects / Gregersen, Frans; Pharao, Nicolai. I: Lingua, Vol. 172-173, 3, 15.12.2015, s. 26-44. (PR)

Sociolingvistik, sproghistorie og dialektologi: en spøgelseshistorie om lukning af epsilon foran den velære nasal / Gregersen, Frans. I: Danske Talesprog, Vol. 15, 19.12.2015, s. 107-128. (PR)