Manualer og rapporter

Manualer

Manual til diskurskontekstanalyse (iiv-analyse)
PDF

Manual for udskrivning i programmet Transcriber
PDF

Clan udskriftsnøgle
PDF

Rapporter/arbejdspapirer 

Torben Juel Jensen:
-
”Oversigt over WP3.2-konverteringsprogrammer” PDF

Frans Gregersen:
-”Kom glad med happy new ears” PDF

Tore Kristiansen:
-”Assessments of standardness and geographical affiliation” PDF

Tore Kristiansen:
-”The LANCHART language attitudes studies: Results” PDF

Tore Kristiansen & Malene Monka:
-”Language ideology in Danish adolescents: two value systems at two levels of consciousness. Design of the LANCHART studies of language attitudes – with results from Odder” PDF

Torben Juel Jensen & Nicolai Pharao:
-”Phonetic and grammatical variables in a project on real time change” PDF

Torben Juel Jensen:
-The LANCHART study of generic and reflexive pronouns. PDF

-The LANCHART word order study. PDF

Frans Gregersen: The LANCHART Corpus of Spoken Danish, report from a corpus in progress.
PDF
This paper will appear in:
J.Toivanen & P.J.Henrichsen (eds.) Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, vol.2; Oulu Univ. Press (to appear in 2007)
It gives an overview of the data collected for and by the LANCHART Centre in Copenhagen as of early 2007.

Næstved III feltarbejderrapport
PDF

Sprogholdningsundersøgelserne. Kortfattet rapport om oplæg og hovedresultater v. Tore Kristiansen - offentliggjort den 19. april 2007
PDF

Sprogholdninger blandt unge i Odder v. Tore Kristiansen og Malene Monka
Bidrag til den 8. Nordiske Dialektologkonference (2006)
PDF

Rapport om sprogholdningsundersøgelse i Odder
MS Word doc format
Open Office odt format
PDF

Rapport om informantfinding i Odder og Projekt Bysociolingvistik
MS Word doc format
Open Office odt format
PDF

Konvertering af filer fra BySoc til DGCSS-CHAT
af Peter Lind og Torben Juel Jensen - offentliggjort 12. april 2006
PDF