Forskere m.fl. på Sprogforandringscentret – Københavns Universitet

DGCSS > Ansatte

Karoline Kühl

Karoline Kühl

Lektor

2014-2019 Lektor, INSS, forskningsprojekt ’Danske Stemmer i USA og Argentina’ (A.P. Møller Fonden, Carlsbergfondet og NFI)

2012-2014 Postdoc, NFI og DGCSS, projekt ’Dansk uden for Danmark (FKK)

2009-2012 Hamburg Universitet, SFB 538 Mehrsprachigkeit, projekt ’Varians i  flersprogetheden på Færøerne’ (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

2007-2008 Flensborg Universitet, forskningsprojekt ’Skriftsprogstilegnelse i et andetsprog’ (Innovationsfond der Landesregierung Schleswig-Holstein)

2004-2006 Flensborg Universitet, ph.d-projekt ’Unges bilingvale sprogbrug i det dansk-tyske grænseland’ (Deutsche Forschungsgemeinschaft og Kurt-Hamer-Promotionsstipendium)

2006-2009 Ekstern lektor ved SDU og Flensborg Universitet

Uddannelse

2008 Dr.phil (ph.d), Flensborg Universitet

2003 og 2007 Staatsexamen Lehramt, Flensborg Universitet

Sprogkundskaber

Flydende på dansk, tysk, engelsk. Nogenlunde spansk.

ID: 40449503