Amagerprojektet. Sprog hos børn og unge

Hvordan bruger elever i 7.-9.klasse sprog? Og hvordan bruger de små i børnehaveklassen sprog? Amagerprojektet studerer hvordan en folkeskoles både ældre og yngre elever bruger sprog. Vi interesserer os for sprogbrugen gennem hele dagen, ikke kun i skolen eller derhjemme, men også i klubber, på job og i fritiden, for eksempel i frikvartererne.

Amagerprojektet tager de unge deltageres eget perspektiv alvorligt:

  • Hvordan beskriver de verden og begivenheder for hinanden?
  • Hvordan forsøger de at få lavet verden om ved hjælp af sprog (om ikke andet så bare for at få lov til noget mere).
  • Hvordan bruger forskellige børn og unge sprog
  • Hvordan bruger de sprog på forskellige måder?

Projektets data består af etnografiske observationer, optagelser af samtaler med og mellem børn og unge, herunder optagelser som deltagerne selv foretager.

Projektledelsen

Forskningsprojekt foregår i samarbejde mellem Amager Fælled Skole, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune samt Københavns Universitet 2009-2011

Forskerholdet består af:

Kontakt

Projektet har adresse på Københavns Universitet Amager, Center for Dansk som Andetsprog, 22.4.26, Njalsgade 120, 2300 København S. Telefon: 35 32 83 64.

Læs mere om projektet

Stæhr (2010), Andreas: "Rappen reddede os" - et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer. Københavnerstudier i Tosprogethed, Københavs Universitet, Humanistisk Fakultet 2010, Bind 54.

Ag (2010), Astrid: Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger. Københavnerstudier i Tosprogethed, Københavs Universitet, Humanistisk Fakultet 2010, Bind 53.

Begge rapporter kan købes hos studenterafdelingen på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet via e-mail til sta@hum.ku.dk.