Danske stemmer i USA og Argentina

Takket være generøse bevillinger fra A.P. Møller-fonden, Carlsbergfondet og Københavns Universitet vil 'Danske Stemmer i USA og Argentina' beskrive det danske sprog som det taltes engang og stadig tales af danske udvandrere i USA og Argentina: Udvandrernes (hhv. deres efterkommeres) dansk skal dokumenteres og gamle optagelser digitaliseres og udskrives, men derudover søger vi at finde frem til ligheder og forskelle mellem danmarksdansk (tale)sprog og dansk i Nord- og Sydamerika.

USA og Argentina har været de primære mål for dansk udvandring. Dog har landene budt udvandrerne meget forskellige levebetingelser, og udvandrerne er kommet med forskellige mål: Disse faktorer har lagt visse rammer for forandringen af udvandrernes danske sprog under indflydelse af hhv. engelsk og spansk. Derudover gør det en forskel om sprogkontakten foregår mellem genetisk og typologisk nært beslægtede sprog (dansk og engelsk) eller ikke så nært beslægtede (dansk og spansk). Dansk i USA undersøger vi på baggrund af flere datasamlinger som tilsammen danner et korpus med en historisk dybde fra 1966 til 2001. Det drejer sig om optagelser med ca. 350 dansk-amerikanske talere hvoraf den ældste er født i 1870 og den yngste ca. 100 år senere. Om det danske sprog i Argentina ved vi ikke meget, selvom der med den store udvandringsbølge blev grundlagt en selvbevidst etnisk og kulturel samfund syd for Buenos Aires. 'Danske Stemmer' er det første forskningsprojekt der sigter efter systematisk at dokumentere og beskrive det danske sprog i Argentina, og vi håber at kunne gøre det inden det er for sent.

'Danske Stemmer i USA og Argentina' har sine teoretiske udgangspunkter i, og bidrager samtidig til, sociolingvistik, kontaktlingvistik, sprogsociologi og migrationsforskning.

Læs mere om Danske Stemmer