Metodisk tilgang

Sociolingvistik og funktionel lingvistik har meget forskellige metodiske tilgange. Sociolingvistikken arbejder gerne med store mængder af data (lydoptagede samtaler) som bearbejdes statistisk. Den funktionelle lingvistik laver oftere dybdegående, kvalitative analyser som forholdes til forskerens egne intuitioner og evt. også til andres (eksperimentelle data).

  • Sociolingvistisk metode
  • ofte store datamængder
  • kvantitative analyser
  • samtaledata, altid autentiske 
  • Funktionel-lingvistisk metode
  • ofte små datamængder
  • kvalitative analyser
  • alle slags data, også selvopfundne

Den metodiske samtænkning
På baggrund af kvalitative analyser skal der udføres solide, kvantitative undersøgelser af samtaledata med det formål at afdække om grammatiske forskelle kan knyttes til sociale forskelle.