Teoretisk samtænkning

Projektets fokus er det der kaldes 'semantisk variation', dvs. betydningsmæssige forskelle. Ideen er at folk kan 'gøre det samme' sprogligt set, men med lidt forskellige grammatiske midler - ligesom folk kan udtale ord forskelligt og dermed signalere hvilken social gruppe de tilhører.

Det er væsentligt at finde en stabil ramme som den grammatiske forskel kan udspille sig inden for. Når sociolingvistikken ser på udtalemæssige forskelle, finder man frem til nogle omgivelser der er fælles for alle de forekomster man er interesseret i (for eksempel a'er foran velære nasaler).

Ramme for semantisk variation
Sådan må man også have en ramme for den semantiske variation - og det vil givetvis være nemmest at finde i en funktion der ligger på et højere niveau end det grammatiske, for eksempel en sproghandlingstype som et spørgsmål eller en tekstintern henvisning.

For eksempel kan man spørge om det samme på forskellige måder (sådan har Ruqaiya Hasan undersøgt semantisk variation (Hasan 2009), eller man kan omtale den samme person på forskellige måder ("Statsministeren", "Løkke", "han").