DR som sprogpolitisk aktør
- Sprogforandring og sprogpolitik i DR

Som en del af det nationale LARM-projekt har vi undersøgt DR's rolle i sprogforandringen i Danmark. Det er vist af andre af centrets projekter at sprogforandring hænger samme med sprogholdninger. I dette projekt undersøger vi hvilke holdninger til sprog der findes og fandtes i DR, og hvordan de kommer til udtryk i det sprog som bruges og brugtes i DR.

Med introduktionen af radioen i 1920'erne skete der noget nyt. For første gang i historien blev det muligt for 'alle' danskere at høre det samme talesprog. Det var klart for alle at dette sprog skulle være "det bedste" sprog. Undersøger man DR's sprog, især i seriøse programmer som nyhedsudsendelser, kan man derfor sige at man tager temperaturen på det til enhver tid "bedste" sprog. Undersøger man samtidig bredden i det danske talesprog man kan høre i radioen, hører man måske grænserne for hvad der regnes for "godt nok".

I projektet har vi undersøgt:

  • Nyhedsoplæsninger fra 1936-2010, for at undersøge ændrede normer "det bedste sprog"
  • De ringer, Vi spiller fra 1973-1996, for at undersøge bredden af udtalevariation
  • Sprogpolitiker og sprogvejledninger samt tidligere og nuværende sproglige rådgivere, for at undersøge den officielle sprogpolitik og bevidste normer om godt sprog
  • Holdninger til sproget i DR gennem en landsdækkende meningsmåling (gennemført i samarbejde med DR)

Ca. 500 samtaler fra ”De ringer, Vi spiller”, arrangeret efter lytterens bopæl. Læs mere.

Læs mere om projektet
Heegård, Jan & Jacob Thøgersen (2012): "Her er pressens radioavis": - med det minimalt acceptable sjuskedansk, Danske Talesprog 12: 62-95.

Thøgersen, Jacob (i trykken): Danmarks Radio og ideen om det gode sprog, in E. Granly Jensen, J. Kreutzfeldt, M. Michelsen & E Svendsen (eds.), Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver.

Thøgersen, Jacob (2013): Det flade a i prestige og hverdagssprog, MUDS rapport 14: 423-438.

Thøgersen, Jacob (2013) ’Vil De prøve at sige A?: "Fladt" a i radioavisen 1950-2010’, NyS 43: 101-132.

Thøgersen, Jacob (2011): Talesprog i radioavisen: Det kanoniserede talesprogs anatomi, Danske Talesprog 11: 185-224.

Thøgersen, Jacob & Martin Kristiansen (2013): Between 'maintenance' and 'development'. Popular perceptions of the spoken language of the Danish National Broadcasting Corporation, J. Heegård & P. J. Henrichsen (eds.). 2013. New perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd  SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. [Copenhagen Studies in Language 43]. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Thøgersen, Jacob & Nicolai Pharao (2013): Changing pronunciation but stable social evaluation? 'Flat a' in Danish radio news (1956-2010), Penn Working Papers in Linguistics 19.2: 191-201.

Thøgersen, Jacob & Martin Kristiansen (2013) Sproglig kvalitet i Danmarks Radio: En meningsmåling om sproget i DR. Copenhagen: Danish National Broadcasting Corporation (DR)

...eller hør mere i disse radioprogrammer:
Sproglaboratoriet, 31. jan. 2013
Sproglaboratoriet, 28. feb. 2013