Sprogholdninger i Danmark

Vi har allesamen holdninger til sprog. De kan handle om hvilke former for sprog (fx vestjysk, københavnsk, bornholmsk) man bør bruge i bestemte stuationer, hvordan vi opfatter folk der bruger forskellige dialekter, hvilke sprog der er pæne og grimme, eller det kan handle om holdninger til enkelte træk i sproget  (fx udtale af /s/ eller brug af et bestemt ord eller en bestemt grammatisk form).

I sprogholdningsprojektet undersøger vi holdninger til sprog i Danmark. Vi undersøger holdninger fra forskellige vinkler og benytter forskellige metoder. Først og fremmest undersøger vi holdninger til københavnsk og til lokal sprogbrug i de fem kerneområder for Sprogforandringscentrets forskning:  Vinderup, Odder, Vissenbjerg, Næstved og København. Vi arbejder ofte med eksperimenter, men benytter også fx diskursanalyse.

Vigtigste resultater indtil videre:

  • Lokal sprogbrug nedvurderes alle steder, også af unge som selv taler med lokalt præg
  • Københavnsk sprogbrug opvurderes alle steder
  • Enkelttræk (fx fremskudt /s/) kan resultere i meget forskellige holdninger alt efter hvilken sprogbrug de forekommer i
  • Intonation er et vigtigt træk for genkendelsen af regionale former for sprogbrug og betyder tilsyneladende mere end hvilke enkelttræk der forekommer i sprogbrugen

Sprogholdninger indgår i sprogforandringsprocesser, fordi mennesker ændrer deres sprogbrug alt efter hvilke sociale værdier der tilknyttes sprogbrugen og hvordan den evalueres i forskellige kontekster. Derfor er sprogholdninger et vigtigt område for Sprogforandringscentret.

Læs mere om projektet
Om holdninger til dialekter, københavnsk mv:
Kristiansen, Tore: (2009) The macro-level social meanings of late-modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia 41: 167-192.

Kristiansen, Tore: Åbne og skjulte holdninger til engelskindflydelsen - hvad kan sprogpolitikken påvirke? Språk i Norden: 95-112.

Kristiansen, Tore (2013): Language attitudes in the Nordic countries. Howard Giles & Bernadette Watson (red.): The Social Meanings of Language, Dialect and Accent: International Perspectives on Speech Styles. New York: Peter Lang. 64–83.

Maegaard, Marie (2009): Den kvalitative sprogholdningsmetode: Mellem ideologi og praksis. Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Jann Scheuer, Pia Quist & Iben Sletten (red.): Dialektforskning i 100 år. København: Museum Tusculanum. 171-196.

Møller, Janus Spindler (2009): Stereotyping categorisations of speech styles among linguistic minority Danes in Køge. Marie Maegaard, Frans Gregersen, Pia Quist &  J. Normann Jørgensen (red.): Language attitudes, standardization and language change. Oslo: Novus. 231-254.

Om holdninger til enkelttræk:
Pharao, Nicolai, Marie Maegaard, Janus Spindler Møller & Tore Kristiansen (2014): Indexical meanings of [s+] among Copenhagen youth : Social perception of a phonetic variant in different prosodic contexts. Language in Society, 43/1: 1-31.

Kristiansen, Tore, Nicolai Pharao & Marie Maegaard (2013): Controlled manipulation of intonational difference : An experimental study of intonation patterns as the basis for language-ideological constructs of geographical provenance and linguistic standardness in young Danes. Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.): Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo : Novus. 355–374.