Hænger mobilitet og sprogforandring sammen?

Taler ham som altid har boet i Odder med flere dialekttræk end hende som søger andre steder hen? Eller er de begge åbne for sprogforandring? Med andre ord: findes der en geografisk og social sammenhæng mellem sprogforandring og mobilitet?

Ph.d-stipendiat Malene Monka forsker i sammenhængen mellem sprogforandring og mobilitet. Malene siger om sin undersøgelse:

'Jeg sammenligner gamle og nye optagelser med sprogbrugere før og efter de er flyttet fra Vinderup i Vestjylland, Odder i Østjylland og Tinglev i Sønderjylland. Jeg sammenligner de mobile informanter med en gruppe af ikke-mobile informanter fra hver af de tre byer; på den måde kan jeg finde ud af, om de mobile informanter ændrer sprogbrug, fordi de flytter, eller om sproget også undergår en forandring i de samfund, der flyttes væk fra. Med andre ord skal jeg undersøge, om sprogforandringen er forårsaget af mobiliteten eller er en del af den almene dialektudjævning.'

Men hvad med dem der flytter, ændrer de deres sprog mere eller mindre afhængigt af fraflyttersted? Eller skal man finde forklaringen i den enkeltes livshistorie?

Resultater

Malene fortæller: 'Ved at vælge tre forskellige steder i Danmark, kan jeg undersøge, om sprogvariationen og -forandringen er forskelligt afhængigt af det enkelte steds historie. Som udgangspunkt står dialekten stærkest i Sønderjylland, formentlig af historiske og politiske grunde. Den er lidt svagere i Vinderup hvor den stadig bruges i de ældste generationer, og svagest i Odder.'

'De foreløbige resultater tyder på, at man også bliver nødt til at inddrage komplekse og individuelle livsomstændigheder i analyserne, hvis man vil forklare, hvorfor nogle forandrer deres sprog mere end andre.'

Tidsramme

Projektet forventes afsluttet oktober 2012

Finansiering, samarbejdspartnere

Ph.d.-projektet finansieres af Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut og forventes afsluttet august 2011.

De gamle optagelser fra Vinderup og Odder er fra Afdeling for Dialektforskning, og de er gentaget af Sprogforandringscentret. Optagelserne fra Tinglev er venligt stillet til rådighed af Karen Margrethe Pedersen fra Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet.

Kontakt: Malene Monka, monka@hum.ku.dk,