Sociale medier og hverdagssprog

Dette projekt omhandler, hvilken rolle sociale medier spiller i unges hverdagsliv, og det belyser, hvordan studiet af sociale medier kan undersøges fra et sociolingvistisk og etnografisk perspektiv. Min forskning er drevet af en interesse for sproglig og social kompleksitet på tværs af online og offline kontekster, og hvordan dette giver mening, for den gruppe unge jeg undersøger.

Som en del af et større forskningsprojekt, har jeg udført etnografisk feltarbejde blandt københavnske unge på en folkeskole og i deres fritid. Sideløbende med dette har jeg udført online etnografi blandt den samme gruppe unge på Facebook. Et tilbagevendende tema i min forskning er, hvordan man skal undersøge sociale medier i senmoderne samfund. Metodologisk og analytisk argumenterer jeg for, at sociale medier bør undersøges som en del af folks øvrige hverdagsliv. Denne tilgang medfører en kombination af online og offline dataindsamlingsmetoder. I projektet fokuserer jeg primært på:

  • sociale medier og sociolingvistisk normativitet
  • sociale medier, semiotiske ressourcer og populærkultur

Læs mere om projektet
Stæhr, Andreas (2014): Social media and everyday language use among Copenhagen youth, PhD. Thesis, University of Copenhagen.   

Stæhr, A. (2014): Languaging and normativity on Facebook. K. Arnaut, M. Spotti & M. S. Karrebæk (eds.), Wasted language. Super-diversity and the sociolinguistics of interstices. Clevedon, Avon: Multilingual Matters. 

Stæhr, A. (2014): Metapragmatic activities on Facebook: Enregisterment across written and spoken language practices. Working papers in urban language and literacies, paper 124. London: Kings College London. 

Stæhr, A. (2014): Appropriation of transcultural flows among Copenhagen youth - the case of Illuminati. In; Androutsopoulos, J., Juffermans, K. (Eds.), Superdiversity and digital language practices, Discourse, Context & Media.

Stæhr, A & L. M. Madsen (2014): Standard language in urban rap: Social media, linguistic practice and ethnographic context . Tilburg Papers in Culture Studies, Tilburg University, Paper 94.