Turning the spotlight: Looking at the interviewers

– A dialogical approach to interaction analysis of two interviewers' sociolinguistic interviews with a personality psychological perspective on the interviewers.

Ofte er det alene den interviewede persons tale, der regnes som resultatet af et interview; i denne afhandling er tilgangen dialogisk og fokusset primært på interviewerne. Jeg studerer, hvordan interviewerne agerer i interview, som de selv udpeger som hhv. gode og dårlige, og sammenholder disse med de idealer, interviewerne selv udtrykte, da jeg interviewede dem om dette. Desuden undersøger jeg, hvorvidt en personlighedstest kan kaste lys over forskelle på interviewerne.

Den særlige interviewgenre, der undersøges, er det sociolingvistiske interview. Og de data, der undersøges, består af interview foretaget af en kvindelig og en mandlig interviewer i samme undersøgelse foretaget af LANCHART (Sprogforandringscentret). Studierne viser en klar forskel på de interview, som interviewerne klassificerer som deres bedste og værste. Blandt andet er der en tendens til, at interviewerne tager flere initiativer til at skifte emne og oftere stiller spørgsmål i deres dårligste interview end i deres bedste.

Yderligere studier af den kvindelige interviewers bedste og værste interview viser, at rapport ("kemi") opnås i det bedste interview, men mislykkes i det værste. Der udføres også mere face-work i den kvindelige interviewers bedste interview sammenlignet med hendes dårligste. Desuden er der klare forskelle på antallet af dispræfererede svar på vurderinger og næstetursreparaturinitiatorer som svar på spørgsmål i den kvindelige interviewers bedste og værste interview.

Undersøgelsen bekræfter, at der er forskel på gode og dårlige interview. Men samtidig afslører de en stor kompleksitet, som gør det klart, at det ikke er de samme karakteristika – eller mangel på samme – der kendetegner de interview, der bliver kaldt hhv. succesfuldt og mislykket af interviewerne selv. Desuden viser undersøgelsen, at selvom de to interviewere umiddelbart udtrykker samme idealer for det gode interview, har de forskellige måder at gennemføre interviewene på.

Ved at studere interview foretaget af de to interviewere afsløres en konsistens i hver af de to intervieweres interviewstil. Den kvindelige interviewer har træk, der kan karakteriseres som en vovet og potentielt face-truende interviewstil, hvorimod den mandlige interviewer har en mindre vovet, fleksibel interviewstil. Deres karakteristiske interaktionelle træk er (vagt) i overensstemmelse med deres resultater af en NEO PI-R personlighedstest. Dog er forbindelsen for vag til at forudsige eller redegøre fuldt ud for interviewernes særlige, individuelle karakteristika.

Afhandlingen inddrager både erkendelser fra talrige interaktionelle studier såvel som psykologiske teorier og begreber og fremhæver derved det frugtbare i at arbejde i det tværdisciplinære felt, hvor metoder, teorier og empiriske erkendelser inden for de traditionelt adskilte områder – interaktionsstudier og psykologi – bidrager til gensidig belysning af hinanden og af komplekse problemstillinger af relevans for begge felter.

Læs mere om projektet
Der er endnu ikke skrevet artikler på baggrund af afhandlingen. Afhandlingen kan læses her.