Undersøgelsesområderne

Sprogforandringscentret, DGCSS gentager dialektologiske og sociolingvistiske undersøgelser. Vi har foretager undersøgelser 7 forskellige steder: Vinderup, Odder, Vissenbjerg, Næstved, Køge, Bornholm og København.

Klik på kortet for at læse om dataindsamlingen fra de forskellige steder:

Danmarkskort med undersøgelsesområder Bornholm Næstved Vissenbjerg Køge Vinderup Odder

Holstebro, Århus og Odense indgår i sprogholdningsundersøgelserne som mulige normcentre. Derfor er de også afmærkede på kortet.

Sådan foretager Sprogforandringscentret undersøgelserne

Hvem optager vi?

Vi gentager interviews med oprindelige informanter født efter 1935. Vi har sammensat grupper på i alt 24 informanter som den ideelle. Hver gruppe indeholder 6 repræsentanter fra grupperne kvinder, mænd, arbejderklasse, middelklasse. Ved at forme den slags fokusgrupper er det muligt at beregne, om vi ville genfinde samme resultater i en anden gruppe fra samme undersøgelsesområde.

4 generationer

Vi opererer med 4 generationer defineret efter fødselsår:

Generation 0: født før 1942
Generation 1: født mellem 1942 og 1963
Generation 2: født mellem 1964 og 1973
Generation 3: født mellem 1987 og 1996

Udskrivning

Interviewene udskrives med brug af programmet Transcriber. Derefter korrekturlæses filerne og de konverteres til Praat, et program som er velegnet til analyseformål. Tidligere har centret anvendt programmet CLAN (internationalt meget anvendt format til især børnesprog og variationsforskning), hvilket betyder at temmelig mange filer også findes i CLAN-format. Nogle af de tidligere undersøgelser anvendte et lokalt format, KUATEKST. Gamle filer skal altid realignes så udskrift og lydoptagelse er synkroniseret.

Analyser

Når filerne er konverteret til Praat, kan de analyseres. Der for eksempel foretaget analyser af

  • standardisering (Vinderup), ved Inge Lise Pedersen og Signe Wedel Schøning
  • grammatisk variation (fokusgrupperne, men principielt alle filer), ved Torben Juel Jensen og grammatikgruppen af studentermedhjælpere
  • fonetisk variation (fokusgrupperne), ved Marie Maegaard, Lilian Reinholdt og fonetikgruppen af studentermedhjælpere
  • diskurskontekstvariation (fokusgrupperne), ved Christina Fogtmann, Søren Beck Nielsen, Frans Gregersen og iiv-gruppen af studentermedhjælpere

Ved udgangen af 2010 har Sprogforandringscentret opstartet projektet Ordbog over Dansk Talesprog (ODT): variation i ordbetydninger gennem tid, ords frekvens i forskellige diskurskontekster og samtaletyper og talesprogets ordfrekvenser