Bornholm

På Sprogforandringscentret er vi i gang med at indhente ny talesprogsdata på Bornholm. Øen i Østersøen udmærker sig på flere måder i sproglig henseende, og vi forventer nye interessante perspektiver på dansk talesprogsforskning med det ny materiale.

Hold øje med os: vi forfatter en grundigere tekst om vores dataudvidelse inden længe.