Henrik Holmberg

født 18. februar 1945, død 15. maj 2003.

Dansk fonetiker og sociolingvist. Henrik Holmberg blev uddannet i fonetik og underviste som sådan på Odense Universitet. I 1986 blev han sammen med Jon Albris , Erik Møller og , i en kortere periode, Jane Jensen ansat som feltarbejder på Projekt Bysociolingvistik, hvor han særlig havde ansvaret for de sociofonetiske analyser. Efter ansættelsen på projekt Bysociolingvistik havde han ansættelse i Danmarks Radio og kom i 1995 til Dansk Sprognævn , hvor han var ansat til sin død. Henrik Holmberg havde bl.a. ansvaret for Dansk Sprognævns hjemmeside og for det nordiske sprogsamarbejde. Henrik Holmberg udgav bl.a. sammen med sin kone Bente Holmberg Politikens Nudansk fremmedordbog (1985ff) og Politiken pocket fremmedordbog (1997).