Erik Møller

født 1958, død 8. september 1996. Dansk sprogbrugsforsker med speciale i sociopragmatik, en disciplin som ikke eksisterer endnu, men som han håbede at skabe. Erik Møller var endnu ikke cand.mag. i dansk og historie, da han blev ansat på Projekt Bysociolingvistik for sammen med Jon Albris, Jane Jensen (kun kort tid) og Henrik Holmberg at indsamle sociolingvistiske interviews fra personer, der var født og opvokset i Nyboder. Erik Møller koncentrerede sig både i midtvejsrapporten og den endelige rapport fra Projekt Bysociolingvistik om mundtlige fortællinger og udfoldede emnet i sin ph.d.-afhandling fra 1993 Mundtlig fortælling, en bog der står som den danske klassiker på området narrativanalyse. Efter projektets udløb blev Erik Møller stipendiat og senere adjunkt på Institut for Dansk Dialektforskning, hvor han var lektor ved sin død.

Erik Møller var aktiv i Københavnsk lokalpolitik og var medlem af Borgerrepræsentationen som valgt af Det Radikale Venstre. Nekrolog i NyS 22, 1997, s.11f

Bibliografi

Inge Lise Pedersen og Erik Møller på vej til nordisk dialektologkongres i Askov 1990.

Inge Lise Pedersen , Erik Møller, Karen Margethe Pedersen og Asgerd Gudiksen til nordisk dialektologkongres i Sigtuna 1994.