Køgeprojektet

Et af de projekter, som Sprogforandringscentret, DGCSS viderefører, er Køgeprojektet, som er en længdeundersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Dataindsamlingen begyndte med et pilotprojekt i 1987-89, og den egentlige indsamling fandt sted 1989-1998. Indsamlingen foregik på en skole i Køge, hvor vi fulgte de dansk- og tyrkisktalende elever, som begyndte i skoleåret 1989-90. Vi har gennem samtlige skoleår indsamlet en række data forskellige data, og vi har gruppesamtaler og interviews på både dansk og tyrkisk med hver enkelt elev fra samtlige årgange.

Køgeprojektet blev startet af Jens Normann Jørgensen, Jørgen Gimbel og Anne Holmen.

Projektets formål er at følge og beskrive de tyrkisk-danske børns tosprogede udvikling. Undersøgelsen har flere aspekter: et pædagogisk aspekt, et andetsprogligt aspekt og et tosprogethedsaspekt. Projektet har allerede affødt et hav af publikationer og har í mange år været flagskibet inden for forskningsfeltet dansk som andetsprog; på http://www.koegeprojektet.dk/ kan du se en komplet litteraturliste og få præsenteret flere af de medvirkende.

Nu er Køge-projektets informanter i starten af 30'erne. Vi har siden de første projekter genfundet og genoptaget dem for at få et billede af, hvordan de nu efter at have forladt skolen anvender deres sproglige resurser i forskellige kontekster. 11 (ud af 12) af de tyrkisk-danske kerne-informanter har indvilget i at deltage igen. Vi har indsamlet interview på dansk og tyrkisk, organiserede og selvrekrutterede gruppesamtaler, selvoptagelser og sprogholdningsdata med disse informanter. Vi har også været ude på den samme skole igen og indsamlet data med hele 8. klassetrin.

Vi har altså et meget detaljeret sprogligt billede af disse informanter med mange typer data indsamlet gennem 18 år. Vi kan derfor udtale os om en række forskellige faktorer inden for sproglig udvikling, som fx

  • Langsigtet udvikling af sprogning (valg mellem tyrkisk, dansk, engelsk osv.)
  • Sprogvalgs samspil med andre sproglige variable
  • Sprogvalg som forhandlingsredskab i sociale relationer
  • Flersprogedes holdninger til sproglig variation
  • Hvordan sprogene hos den enkelte sprogbruger påvirker hinanden
  • Hvordan flersprogethed på længere sigt påvirker det danske sprogsamfund