Sprogholdningsundersøgelserne

I DGCSS’ undersøgelser af sprogholdninger skelnes der mellem mikroundersøgelser og makroundersøgelser. De gennemføres i fem af DGCSS-sprogsamfundene: København, Næstved, Vissenbjerg, Odder og Vinderup.

 Mikroundersøgelserne indgår som den afsluttende fase i de sociolingvistiske interview. De består af en sproglig genkendelsestest – som efterfølges af spørgsmål til informanterne om deres forestillinger og tanker omkring sproglig norm og variation. 

Makroundersøgelserne gennemføres blandt et stort antal 9. klasseelever. De består af tre slags vurderinger af båndafspillede stemmer. Stemmerne vurderes mht. (1) en række personlighedstræk, (2) hvorvidt de taler rigsdansk eller ej, og (3) hvorvidt de kommer fra den nærmeste storby eller fra København. Læs eventuelt mere om oplægget og proceduren under ’manualer og rapporter’ (Rapport om sprogholdningsundersøgelse i Odder og dialektologkonferencebidraget Sprogholdninger blandt unge i Odder).

Københavnsområdet

Makroundersøgelserne blev gennemført på følgende tre skoler i november–december 2006:

  • Øster Farigmagsgades Skole (København Ø)
  • Elverhøjens Skole (Herlev)
  • Vadgaard Skole (Søborg).

Antallet af informanter er 136. Det samlede materiale fremviste det samme resultatmønster som alle tilsvarende undersøger fra andre steder i landet – og der fremkom ikke betydelige forskelle når materialet fordeltes på ’bydel’ og ’etnisk baggrund’. Derfor valgte vi at nøjes med de tre skoler og 136 informanter i København.

Næstved

Forholdet mellem by og land indgår i undersøgelsesoplægget for Næstved-egnen: Der foretaget makroundersøgelser på to skoler i selve Næstved by: Sct. Jørgens Skole og Lille Næstved Skole, samt på to skoler i omegnen: Holmegaardsskolen (i Fensmark) og på Møllevangskolen (i Rønnede). Alle fire skoler blev besøgt i 2006. I alt har 183 niendeklasse-elever deltaget som informanter.

Odder

Makroundersøgelserne blev gennemført på Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole i september 2005 og omfattede alle niendeklasse-elever i Odder kommune. Antallet af informanter er 174.

Vinderup

Makroundersøgelserne blev gennemført på Vinderup Realskole i august 2006 og omfattede alle niendeklasse-elever i Vinderup kommune. Antallet af informanter er 85.

Vissenbjerg

Makroundersøgelserne blev gennemført på Vissenbjerg Skole i marts 2007 og omfattede alle niendeklasse-elever i Vissenbjerg kommune. Antallet af informanter er 54.