Vissenbjerg

Blandt DGCSS’ mere dialektalt prægede undersøgelsesområder er Vissenbjerg. Inge Lise Pedersen har i 1980’erne lavet en undersøgelse af talesprogsvariationen i Vissenbjerg, i DGCSS-sammenhænge kaldt ’Vissenbjerg gammel’.

Der blev oprindelig indsamlet materiale fra tre aldersgrupper, men kun den yngste aldersgruppe er søgt genoptaget.

Vissenbjerg indgår også i centrets sprogholdningsundersøgelser.

Vissenbjerg gammel

Undersøgelsen indgik i et fællesnordisk projekt ’Urbanisering og sprogforandring i Norden’ under ledelse af Bengt Nordberg, Uppsala.

Dataindsamlingen til Vissenbjerg gammel foregik i 1982 og 1983. Det overordnede mål med undersøgelsen var at finde frem til, i hvilken udstrækning den sproglige variation (fortrinsvis den lydlige og morfologiske variation)  kunne forklares som et udtryk for de talendes mentale urbanisering, forstået som et urbant adfærdsmønster der rækker længere ud end den rent fysiske urbanisering. Som et mål på urbaniseringsgraden blev anvendt dels informanternes netværksintegration, dels  deres livsform.

Materialet til undersøgelsen bestod af 54 interviews af ca. en times varighed, i de fleste tilfælde dobbeltinterviews med ægtefæller. I interviewene indgik også en sprogholdningstest. Informantfindingen foregik på den måde som senere blev beskrevet af Lesley Milroy med betegnelsen a friend of a friend –metoden. Inge Lise Pedersen er fra Vissenbjerg. Hun kunne således nemt få hul på et omfattende netværk og var også selv kendt af flere af de interviewede i kraft af familieforbindelserne til stedet.

Vissenbjerg gammel er beskrevet i:

Inge Lise Pedersen (1986) ”Bondsk og ligefrem eller moderne og byagtig. En undersøgelse af holdninger til dialekt og dialekttalende på Fyn.” Danske Folkemål 28:11-39.

Inge Lise Pedersen (1994) ”Linguistic Variation and Composite Life Modes”, in Bengt Nordberg (ed.) The Sociolinguistics of urbanization. The Case of the Nordic Countries. Berlin/ New York :de Gruyter 87-115.

Vissenbjerg ny

12 af informanterne i den yngste aldersgruppe, 6 kvinder og 6 mænd er båndoptaget igen i 1999-2000 af Henriette Simonsen. Båndoptagelserne følger nøje det oprindelige projekts design og Henriette Simonsen er da også kendt i Vissenbjerg. Sprogforandringscentret, DGCSS vil benytte de to optagelsesrunder som en mulighed for at kontrollere dialektudtynding i et område på Fyn som ligger meget tæt på Odense og kan samtidig bruge materialet til at kontrollere udbredelsen af københavnske træk til provinsen. Endelig bliver der udført sprogholdningstest på Vissenbjerg skole i foråret 2007 så vi også har mulighed for at sammenholde sprogbrug og sprogholdninger, særlig vurderingen af lokalt odenseansk og københavnsk.