Festseminar i anledning af Sprogforandringscentrets indlejring på Københavns Universitet (seminaret er fuldtegnet) – Københavns Universitet

DGCSS > Kalender > Festseminar i anlednin...

Festseminar i anledning af Sprogforandringscentrets indlejring på Københavns Universitet (seminaret er fuldtegnet)

10 års forskning i sproglig variation og forandring

Det er nu ti år siden Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier blev etableret på grundlag af en generøs bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. I de forløbne år har vi på baggrund af et stort og stadigt voksende datamateriale af talesprog fra hele landet gennemført en lang række studier af sprogforandringsprocesser og sproglige variationsfænomener for på den måde at nærme os svar på spørgsmål som

  • hvordan sproglige fornyelser opstår og spredes i et sprogsamfund som det danske i det 20. århundrede
  • hvordan det enkelte individ i løbet af sit liv deltager i igangværende sprogforandringsprocesser
  • hvordan sprogforandring hænger sammen med sprogholdninger, ideologier og generelle samfundsforandringer
  • hvordan sproglig variation indgår i social interaktion og identitetsarbejde

Da 10 år er den maksimale bevillingsperiode for grundforskningscentre, overgår vi nu fra at være et eksternt finansieret selvstændigt center på Københavns Universitet til at blive fuldt indlejret på Afdeling for Dialektforskning på Nordisk Forskningsinstitut. Forskere fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vil dog fortsat være vigtig en del af forskningsmiljøet på centret ligesom de har været det i de forløbne år.

For at markere denne overgang vil vi holde et festseminar med deltagelse af en række af centrets vigtigste internationale samarbejdspartnere, se programmet her. Seminaret vil finde sted onsdag d. 30. september, og vil samtidig markere at Frans Gregersen træder tilbage som leder af centret. Ledelsen af centeret overgår til Marie Maegaard, med Torben Juel Jensen som sparringspartner og repræsentant for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Seminaret er fuldtegnet.

Efter seminaret er der reception i anledning af udgivelsen af bogen Hvad ved vi nu om danske talesprog? Bogen er skrevet af forskere ved Sprogforandringscentret og redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen.

Seminaret kommer til at foregå på engelsk.