More parallel, please! Om brugen af engelsk, de nordiske sprog og andre sprog på Nordens universiteter nu og i fremtiden – Københavns Universitet

DGCSS > Kalender > More parallel, please!...

More parallel, please! Om brugen af engelsk, de nordiske sprog og andre sprog på Nordens universiteter nu og i fremtiden

Internationaliseringsbølgen skyller ind over de nordiske universiteter. Den betyder øget brug af engelsk, øget mobilitet af forskere og studerende og større krav til administrativ støtte og formidling på flere sprog. Det er en udfordring ikke mindst for de nordiske velfærdsstaters universiteter som har gratis undervisning baseret på en national skattefinansiering. Universiteterne i Norden prøver sig frem med forskellige løsninger, men savner ofte viden om hvordan andre universiteter tackler udfordringen og hvordan en langsigtet sprogpolitik kan bygges op. Nordisk Ministerråd har derfor givet Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed til opgave at undersøge hvilke krav internationaliseringen stiller universiteterne overfor og at fremhæve de løsninger der kan være forbillede for andre.

Fredag d. 5. maj holder Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed sin afslutningskonference på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Med denne mail vil vi gøre alle der arbejder med internationalisering og/eller sprogpolitik på universiteterne opmærksom på begivenheden. Konferencen er en del af Nordisk Ministerråds formandskabsprogram for 2017 idet den Nordiske Gruppe for Parallelsproglighed har arbejdet på grundlag af et mandat fra Ministerrådet. Det betyder at gruppen dels har skullet kortlægge eksisterende praksis, dels skal anbefale god praksis i fremtiden.

Gruppen har allerede afleveret en første rapport til Ministerrådet om indikatorer for internationalisering og parallelsproglighed. På konferencen i Oslo vil gruppen præsentere sine anbefalinger til god parallelsproglig praksis på universiteterne i Norden, dvs. hvad en balanceret brug af engelsk, nordiske sprog og andre sprog kræver – af universiteterne, af lærerne, af forskerne, af de ansatte i administrationen, af de studerende. Anbefalingerne er baseret på tre års arbejde med området og besøg på en række nordiske universiteter samt studierejser til Grønland og BeNeLux. Man kan orientere sig i gruppens arbejde på dens hjemmeside under Nordisk Sprogkoordination:

http://sprogkoordinationen.org/aktoerer/centrale-aktoerer/nordisk-gruppe-for-parallelsproglighed/

Konferencen i Oslo er et samarbejde mellem Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed og Språkrådet i Norge. Hovedpunktet er præsentation og diskussion af gruppens anbefalinger. Derudover vil Språkrådet i Norge på konferencen præsentere sit projekt om parallelsproglighed i praksis. Konferencen indledes med et foredrag af den schweiziske økonom og professor i sprogpolitik Francois Grin fra Genève, fremtrædende europæisk ekspert på området flersprogethed og universiteter. Den afsluttes med et foredrag af professor Anne Holmen, som er leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Københavns Universitet, det nordiske universitet som efter Parallellsprogsgruppens vurdering har det mest udviklede flersprogethedsarbejde.

Se konferencens program HER

Tilmeld dig konferencen HER