Finansiering

Finansieringen af Sprogforandringscentret kommer fra Danmarks Grundforskningsfond. Bevillingen gælder perioden 1.5. 2005 til 31. december 2015.

Midlerne til vores forskning i sprogforandring fordeler vi sådan: 

Lagkagediagram over fordeling af midlerne
Fordeling af midlerne: Udstyr og drift 2%, IT 5%, administration 10%, forskning 35%, rejser, konferencer og seminarer 4%, overhead - driftsbidrag til værtsdistribution 44%.

Forskning

Forskningen på Sprogforandringscenteret foregår i nært samarbejde med de to institutter:

Vi deler en del forskningsinteresser og også 5. etage i bygning 27 på KUA med

Projektledelsen består af professorerne Frans Gregersen og Tore Kristiansen samt lektorerne Marie Maegaard (centerleder) og Torben Juel Jensen

Centrets internationale råd består af førende sociolingvister fra USA, England og Norden. 

Et varierende antal dansk- og lingvistikstuderende er ansat som studentermedhjælpere.