Projektbeskrivelse for Sprogforandringscentret 

Vi udvikler og afprøver empirisk en ny sprogforandringsteori. Det teoretiske arbejde styrer og udfordrer det empiriske.

Download vores detaljerede projektbeskrivelse.

Enestående data på verdensplan.

Sprogforandringscentrets data er geografisk fordelt og sociologisk analyserbare talesprogsdata. Vores optagelser af talesprog rækker 75 år tilbage og er siden gentaget med helt samme eller meget lignende informanter. De nyeste optagelser af talt sprog bliver indhentet i løbet af 2010.

Gen-optagelser er centrale i vores datamateriale. Det er optagelser af et udvalg af de informanter som tidligere medvirkede i syv forskellige dialektologiske og sociolingvistiske undersøgelser fra forskellige dele af Danmark. Det drejer sig om:

 • Vinderup, Jylland: to forskellige undersøgelser med i alt 119+ 24 informanter båndoptaget i 1973 og 1978
 • Vissenbjerg, Fyn: 54 informanter båndoptaget i 1982-83; 12 af dem er blevet gen-optaget i 1998-99
 • Odder, Jylland: 70 informanter båndoptaget 1986-89
 • København: 83 informanter båndoptaget 1986-87
 • Næstved I, Sjælland: i alt 130 informanter fordelt på en børnegruppe, en ungdomsgruppe og en voksengruppe optaget i perioden 1986 til 1989
 • Næstved 2, Sjælland: i alt 84 informanter optaget på tre forskellige ungdomsuddannelser i tre på hinanden følgende år 1986-1989
 • Køge, Sjælland: 119 skoleelever båndoptaget; 10 af dem blev optaget i 4 forskellige situationer årligt i perioden 1989-97
 • DASVA (Dansk og Svensk i Akkomodation), København: 16 danske informanter båndoptaget 2000-01

Real time og apparent time: Gen-optagelserne giver os data om sprogforandringer i virkelig tid (real time) i modsætning til hvad man almindeligvis opererer med, såkaldt forestillet tid (apparent time).

Supplerende sociolingvistiske interview fra de undersøgte sprogsamfund, også med sprogholdningsdata, gør det muligt at efterprøve hvor repræsentative de oprindelige informanter er for sprogsamfundet som helhed.

Næste generation af sprogforskere vil være i stand til at præcisere billedet af det danske sprogsamfund i fremtiden ved hjælp af optagelser af mennesker som var for unge til at blive interviewet i de foregående undersøgelser.

Danmark er det ideelle laboratorium for en undersøgelse af hvordan en småstat har forandret sig fra i år 1900 at være et overvejende landbrugssamfund til i 2000 at være et multilingualt, postindustrielt sprogsamfund. De historiske processer vi studerer, er:

 • urbaniseringen
 • ændringer i socialisationspraksis
 • internationaliseringen af det danske samfund

Relevans

Centrets resultat vil blive en enestående beskrivelse af en, mere eller mindre typisk, mindre nationalstats moderne sproghistorie, enestående fordi den er baseret på geografisk fordelte og sociologisk analyserbare talesprogsdata.

Vi oparbejder viden om optageteknik, lagring og databehandling som kan vise sig at blive internationalt banebrydende idet korpusset i sig selv vil blive et af de største talesprogskorpusser i verden.

Vi udvikler på sprogforandringsteori: Al sproghistorie er ind til nu baseret på skriftlige kilder. Vi undersøger sprogforandring i virkelig tid. Det giver os muligheden for at indkredse hvorfor og hvordan tale forandrer sig. I virkelig tid.