Vision for Sprogforandringscentret

Du forandrer sproget. For det gør vi alle sammen: Vi tilfører sproget nye ord og vendinger, vi giver det nye udtaler. Vi forandrer sproget og vi varierer det i forhold til naboen rundt om hjørnet og ham i den anden ende af landet.

Vi siger det højt. For på Sprogforandringscentret har vi som vision at tale så højt og ofte om sproglig variation og forandring at det bliver enhver bevidst at forandringen er uomgængelig og variationen en ressource.

Mission for Sprogforandringscentret

Sprogforandringscentret undersøger hvordan og hvorfor det danske sprog forandrer sig. Vi tager udgangspunkt i det danske sprogsamfund, så alle der bor i Danmark får større kendskab til det danske sprog - og til hvordan det altid har været under indflydelse af andre sprog.

Sprogforandringscentret formulerer og afprøver en ny model for sprogforandring. Modellen integrerer sociolingvistisk og sproghistorisk forskning. Den tager rammebetingelser for sprogforandring og sprogbevaring i betragtning: De er biologiske, neurologiske samt social- og udviklingspsykologiske betingelser.

Sprogforandringscentret lægger særlig vægt på at beskrive en række historiske processer som mulige årsager for sproglig variation og forandring.

Læs også vores forskningsplan